pearleus

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทย จับมือภาคเอกชน ลงนาม MOU พัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถทางด้านฟุตบอลของเด็กและเยาวชนไทย


           เมื่อ  24 ม.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายมนต์ชัย ณ วังขนาย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป กลุ่มวังขนาย และ นายวินิจ เลิศรัตนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับลิขสิทธิ์ในฐานะ Strategic Partnership จากสโมสรฟุตบอลบาเยิร์น มิวนิค ประเทศเยอรมนี ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและนำทักษะการเรียนการสอนด้านกีฬาฟุตบอลมาสู่เด็กและเยาวชนไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างคุณค่าทางสังคมร่วมกัน ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถทางด้านฟุตบอลของเด็กและเยาวชนไทยให้ทัดเทียมในระดับมาตรฐานโลก รวมทั้งเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง โดยผ่านกลไกการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย          
           นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กระทรวงมหาดไทยได้รับโอกาสดีได้รับความช่วยเหลือจากทั้ง 2 หน่วยงานภาคเอกชน ขอขอบคุณ กลุ่มวังขนาย และ บริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด ที่ได้ให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถด้านการกีฬาฟุตบอลให้ทัดเทียมมาตรฐานโลก ซึ่งฟุตบอลถือได้ว่าเป็นกีฬาในความฝันของเด็กและเยาวชน การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่กระทรวงมหาดไทย จะได้เป็นตัวกลางในการนำโอกาสที่ดีนี้ส่งผ่านไปสู่เด็กและเยาวชนในภูมิภาคต่างๆ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความร่วมมือที่ทั้ง 2 หน่วยงานภาคเอกชน มีต่อกระทรวงมหาดไทย จะมีการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนด้านพลศึกษา การพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ตามมาตรฐานของสโมสรบาเยิร์น มิวนิค รวมไปถึงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทางด้านกีฬาตัวแทน จากระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าอบรมด้านกีฬาฟุตบอล ตามมาตรฐานของสโมสรบาเยิร์น มิวนิค ด้วยเช่นกัน
           สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ กระทรวงมหาดไทยจะให้การสนับสนุนในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อนำมาปรับปรุงใช้กับรูปแบบการเรียนการสอนกีฬาฟุตบอล ของทางสโมสรฟุตบอล บาเยิร์น มิวนิค และรับผิดชอบในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และประสานงานในกิจกรรมที่กลุ่มวังขนาย และ/หรือ บริษัท สปอร์ต ไทย-บาวาเรีย จำกัด จะต้องเข้าไปควบคุมดูแลมาตรฐาน พัฒนา และผลักดันรูปแบบการเรียนการสอนฟุตบอลที่ได้รับมอบ ทั้งในส่วนของโรงเรียน ครู ผู้ฝึกสอน บุคลากรด้านต่างๆ และนักเรียน รวมทั้งรับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกและสั่งการประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในกิจการใดๆ ก็ตามที่เป็นการสนับสนุน และ/หรือ ผลักดันให้โครงการดังกล่าวดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
            ท้ายนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณทั้ง 2 หน่วยงานภาคเอกชนข้างต้น ที่ได้มาร่วมกันสร้างคุณค่าทางสังคมร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ลูกหลานเด็กไทยได้รับโอกาสที่ดีนี้อย่างทั่วถึง และขอให้ตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ที่กำหนดไว้ตามบันทึกความร่วมมือ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจร่วมกันไว้
ทุกประการ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น