pearleus

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

เริ่มมาตราการตรวจเข้ม ทหารลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ

 

เวลา 10.00 น. วันที่ 2 ม.ค.60 ร.ต.สุชาติ แสนประเสริฐ หมวดรักษาความสงบ กองพันทหารม้าที่ 19 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกำลัง ลงพื้นที่ตำบลลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งป้องปรามมิให้เกิดการทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน นำเอกสารการประชาคมมาประกอบการตรวจสอบ อาทิ โครงการซ่อมแซมถนน ลงหินคุก บ้านทุ่งสีหลง โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หรือโครงการปรับปรุงน้ำประปาเพื่อการผลิตน้ำดื่มชุมชน เป็นต้น
 ร.ต.สุชาติ แสนประเสริฐ หมวดรักษาความสงบ กองพันทหารม้าที่ 19 ค่ายสุรสีห์ จังกาญจนบุรี  เปิดเผยว่า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  ให้ประชาชนมีอิสระในการดำเนินงาน บริหารจัดการตามมติของประชาคมหมู่บ้าน  ในส่วนของกองพันทหารม้าที่ 19 รับผิดชอบ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอดอนตูม และอำเภอนครชัยศรี รวมกว่า 400 โครงการ ถึงขณะนี้ตรวจสอบไปแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของตำบลลำเหย มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ๆ ละ 1 โครงการ ๆ ละ 250,000 บาท ยังไม่พบความผิดปกติ หรือไม่เป็นไปตามที่ประชาคมชุมชน และจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
 ทางด้าน นายชยพล ยิ้มใหญ่หลวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลลำเหย กล่าวต่อว่า ต้องขอขอบคุณรัฐบาล กับโครงการดีๆ ที่มอบให้ประชาชน สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบ มีการจับจ่ายซื้อของกันเพิ่มมากขึ้น


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น