pearleus

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

วันที่ 25-26 ก.พ. 60 "วันแห่งการแบ่งปัน"ครั้งที่ 3 มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ-จัดงานใหญ่ สมรสหมู่กว่า30คู่-มอบของ-แจกรางวัลแก่ผู้ด้อยโอกาส

หนังสือ
อ.ยาซัน
ฮาซัน-คุณพ่อ

               เมื่อวันที่ 15 ม.ค.60  มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ โดยดาโต๊ะมูฮำมัด อาดำ ประธานฯนายไพรัช  อนันต์นับ หรือ อ.ยาซีน  รองประธานมูลนิธิฯนายประเสริฐ ค่ายทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลคลองหลวง และดร.รชต ลาตีฟี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ  ร่วมแถลงการจัดงาน "วันแห่งการแบ่งปัน"ครั้งที่ 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ 
Sharing is Power เพื่อผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้าและหญิงม่าย พร้อมการเปิดอบรมจริยธรรม-อาชีพแก่เยาวชนและประชาชนและเปิดตัวหนังสือสมุนดัจยาลและแผนการยึดครองโลก 2 "ก็อกและมาก็อก สองประชาชาติผู้บ่อนทำลาย"โดยมีสุดยอดเยาวชนไทยจากปัตตานี ฮาซัน สาเมาะซึ่งได้แชมป์โลกฮาฟิรกุรอ่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ คลอง 1 อ. คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 
                ดาโต๊ะมูฮำมัด ในฐานะประธานอำนวยการการจัดงาน กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวอุอาร์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานแถลงข่าว จากนั้นนายประเสริฐ ประธานจัดงาน กล่าวว่าการจัดงาน วันแห่งการแบ่งปันจะมีขึ้นในวันที่ 25-26 ก.พ.60 ณ บริเวณที่ทำการมูลนิธิฯ (หลังมัสยิดแก้วนิมิต) ถือเป็นงานที่สร้างความรัก ความสามัคคี  ให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม  เพื่อการดูแลและช่วยเหลือกันและกัน ตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตของศาสนาอิสลาม ทั้งยังเป็นการแสดงน้ำใจและให้ความช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม เช่นเด็กกำพร้า หญิงม่าย และผู้ยากไร้ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม


แบ่งปัน
                ดร.รชต กล่าวว่าภายใต้คอนเซ็ปต์ "Love & Care"ของมูลนิธิฯได้เชิญทูตานุทูตและอุปทูตจากประเทศต่างๆเข้าร่วม  โดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ ประกอบด้วย การจัดสมรสหมู่จำนวน 30 คู่ ตามหลักของศาสนาอิสลามที่ว่าการแต่งงานเป็นเรื่องที่ดีเลิศ ง่ายและสะดวกสบาย แต่เป็นเรื่องลำบากและยุ่งยากของสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นเรื่องง่าย ประหยัด และมีเกียรติทางมูลนิธิฯจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา มีคู่แต่งงานแสดงความจำนงมาแล้ว 20 คู่ จากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย และเปิดรับผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้-20 ก.พ.  สอบถามได้ที่ 089 6951243  พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆเช่น การขับลำนำอัลนาซีร โดยคณะมาวัดดะห์ประเทศไทย  การเล่นกีฬาพื้นบ้าน การอัญเชิญอัลกุรอาน การแสดงแฟชั่นโชว์ เด็ก 4-7 ขวบ การนาชีดจากคณะนาชีด นานาชาติ GH  การแสดง ละครอิงประวัติศาสตร์  โดยผู้นำหรือศิลปินต้องแต่งกายถูกต้องตามหลักที่ถูกต้อง มีนายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิล์ม 69 จำกัด เป็นผู้กำกับดูแลและฝึกฝนเยาวชนที่ร่วมแสดง อีกทั้งปีนี้ยังมีการมอบปัจจัยให้กับหญิงม่าย เด็กกำพร้าและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เพิ่มเติมด้วย
                ส่วนรูปแบบการจัดงานเป็นโต๊ะจีน จำหน่ายบัตรในราคาใบละ 300 บาท หรือราคาโต๊ะละ 3,000 บาท มีการจับรางวัลหางบัตร พร้อมมอบรางวัลมากมาย อาทิ ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก ตามสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย  

ดร.รชต 

                อ.ยาซีน  กล่าวถึงที่มาของมูลนิธิเพื่อภราดรภาพ (
Global Ikhwan Foundation) ว่า มีดาโต๊ะ มูฮำมัด  เป็นประธาน จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า และเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส และยากจน หญิงม่าย และผู้พิการ ให้มีโอกาสได้ศึกษา มีอาชีพ และมีชีวิตที่ดีขึ้น จากแนวคิดและการเสียสละของดาโต๊ะ ทำให้ท่านเป็นคนไทยคนเดียว ที่ได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นดาโต๊ะจากสุลต่านรัฐปาเลมบัง ประเทศอินโดนีเซีย ประชาชนตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองและอื่นๆอีกมากมาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดูแลและอบรมเยาวชนให้เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของประเทศชาติเพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ดังคำที่ในหลวงในพระบรมโกศได้เคยดำรัสว่า การที่จะสร้างสังคมให้ดีขึ้นนั้น ไม่ใช่ว่าจะต้องสร้างทุกคนให้เป็นคนดี แต่ว่าต้องสร้างคนดีให้มากกว่าคนชั่วในสังคม มูลนิธิฯจึงหวังที่จะสร้างเยาวชนวัยรุ่นให้เป็นคนดี เพื่อสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้นแก่สังคม

                "มูลนิธิเรามีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอยู่ที่คู้ขวา ถ.ราษฎร์อุทิศ มีนบุรี กทม.เพื่อทำรายการโทรทัศน์แนวศาสนา เด็กๆ จะมีโอกาสจับอุปกรณ์ เครื่องมือจริงๆและเป็นความหวังของดาโต๊ะ ว่าบุคลากรที่เราสร้างขึ้นมา ตั้งแต่เป็นเยาวชนนี้จะเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อประเทศชาติ และเป็นคนดีที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากที่สุด จนทำให้สังคมสงบสุข มีความเจริญ และมีความปรองดองกันระหว่างศาสนาต่างๆ อันจะทำให้เกิดความร่มเย็น และสงบให้แก่ประเทศของเราสืบไป"อ.ยาซีน กล่าว
ดาโต๊ะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น