pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติทางถนนเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

เมื่อ 5 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พร้อมสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 4 มกราคม 2560 ซึ่งเป็น 7 วันของการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 78 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 81 คน และมีผู้เสียชีวิต 10 คน เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จำนวนการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 7 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 5 คน และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง 3 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นบริเวณถนนสายรอง ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้าน สาเหตุเกิดจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถมอเตอร์ไซต์
ในส่วนของการตั้งจุดตรวจหลัก ทั้ง 14 จุด มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ประกอบด้วยตำรวจ ขนส่ง อปพร. กำนัน/ผู้ใหญ่ บ้าน ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข โดยทั้ง 7 วัน ได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรการบังคับใช้กฎหมาย จำนวน 37,850 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการลดพฤติกรรมเสี่ยง 10 มาตรการ จำนวน 11,256 คัน เนื่องจาก ไม่สวมหมวกนิรภัย 2,506 ราย มอเตอร์ไซต์ดัดแปลง 1,376 ราย เมาสุรา 260 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 1,372 ราย ไม่มีใบขับขี่ 2,503 ราย ขับเร็วเกินกำหนด 202 ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 732 ราย ขับรถย้อนศร 1,465 ราย แซงในที่คับขัน 458 และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 382 ราย
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ได้เตรียมแผนในการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงไม่ขับรถขณะเมาสุรา รวมถึงไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด และไม่ขับตัดหน้ากระชั้นชิด เนื่องจากผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด อีกทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนมีผู้เสียชีวิต เกิดขึ้นบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการทำ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เนื่องจากผู้ที่ประสบภัยจากรถ จนได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย จะได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องการรักษาพยาบาล รวมถึงค่าจัดการศพและอื่นๆ
                                                             ชุติมา ลีนุกูล ภาพ/ข่าว


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น