pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลวันที่ 12 มกราคม 2560  ที่บริเวณศาลากลองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พลโทอภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่1 เป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่ 92 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะนายทหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งกองทัพภาคที่ กำหนดให้มณฑลทหารบกที่ 11 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11 – 25 มกราคม 2560  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเสด็จสวรรคตในปีที่ผ่านมา โดยให้ประชาชนแสดงออกถึงพลังในการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอุปสมบทได้เรียนพุทธศาสนาภาคปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะได้ขจัดข้อสงสัย และข้อโต้แย้งนานาประการเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ หลักธรรมในศาสนาและได้สัมผัสปฏิบัติตนในเพศบรรพชิตตามหลักธรรมวินัย เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรของกองทัพบก ให้ได้รับการศึกษาปฏิบัติธรรม สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้เกิดความผาสุก และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธต่อไป
          สำหรับพิธีในครั้งนี้ 
แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะนายทหาร ได้มอบผ้าไตรให้แก่นาคทั้ง 92 นาค ซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 90 นาค และประชาชนทั่วไป จำนวน 2 นาค จากนั้นพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประกอบพิธีอุปสมบท ซึ่งหลังจากเข้าพิธีอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์ทั้ง 92 รูป จะไปปฏิบัติธรรมยังวัดห้วยจระเข้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2560 และจะลาสิขา ในวันที่ 25 มกราคม 25600 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น