pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐม ปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยในชุดแรกจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันที่ 12 มกราคม 2560 ที่บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ โดยนางวันดี ภู่ขจร ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนลูกค้าและพนักงาน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 45,000 บาท สำหรับสิ่งของที่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นชุดแรก โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้ประกอบการรถสิบล้อจังหวัดนครปฐม ในการขนส่งสิ่งของบริจาคจากพี่น้องประชาชน ที่เปิดรับบริจาคที่วัดไร่ขิง ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 มกราคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้ชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีนนครปฐมได้ลงพื้นที่ไปประกอบอาหารสดให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือที่อำเภอบางสะพาน อีกด้วย และในวันพรุ่งนี้ (13 ม.ค. 60) เวลา 14.00 น. จังหวัดนครปฐมจะตั้งจุดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รอบที่ 2 ณ บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนต่อไป
 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. นอกจากนี้ยังสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีนครปฐม ชื่อบัญชี “จังหวัดนครปฐมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” เลขที่บัญชี 390-0-28415-6  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-340030

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น