pearleus

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

นายอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมเป็นประธานเปิดงานประจำปีปิดทององค์หลวงพ่อโพธิ์


17 ม.ค.61 เวลา 15.00 น.นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมเป็นประธานเปิดงานประจำปีปิดทององค์(หลวงพ่อโพธิ์)  วัดเกษตรพันธาราม โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธาน และมีพระเทพสาครมุนี เจ้าอาวาสวัดเจษฏาราม พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระเถรานุเถระ ในอำเภอกระทุ่มแบน ร่วมงาน โดยมีพระมหาชัยพร ชยเสโน เจ้าอาวาสวัดเกษตรพันธาราม   เจ้าภาพ  ส่วนในฝ่ายฆราวาส มี อดีต สส.สมุทรสาคร สจ. นายก อบต.แคราย กำนัน ผญบ. ในตำบลแคราย และพี่น้องประชาชนตำบลแคราย และใกล้เคียงเข้าร่วมงานศิครินทร์ รพ.แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้บัตร all smart pay VISA prepaid


บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจในด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับมาตรฐานสากลระดับโลก และเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของสังคมในยุค 4.0 จึงได้จับมือร่วมกับ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ในกลุ่มซีพีออลล์ ออกบัตรสมาชิก “Sikarin Silver Smart” บัตรออลล์สมาร์ทเพย์วีซ่าพรีเพด

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจับมือร่วมกันทางธุรกิจในครั้งนี้ สำหรับบัตรสมาชิกโรงพยาบาลที่ให้สิทธิประโยชน์ร่วมกับVISA เป็นความมุ่งหวังในการพัฒนาความพึงพอใจให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ อีกทั้งยังตอกย้ำการสร้าง Brand Loyalty ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเปลี่ยนไป กำลังจะก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช้เงินสดในการใช้จ่ายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโรงพยาบาลศิครินทร์ ที่ต้องสร้างความพึงพอใจและเติบโตไปกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ บัตร Silver Smart จึงเหมาะที่จะเป็นบัตรที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้รักการช้อปปิ้งและผู้ที่ไม่ถือเงินสด ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบสนองจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 บัตร และมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเฉลี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10%

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่าประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ไลฟ์สไตล์ของสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกคนต้องปรับตัวให้ทัน รวมถึงการใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอของที่ต้องการ แต่มีเงินสดไม่เพียงพอและไม่สามารถหาตู้ ATM ได้ หรือบางคนไม่สามารถทำบัตรเครดิตได้ ทำให้ต้องพลาดของที่อยากได้ไปอย่างน่าเสียดาย ทำให้ชีวิตวันนั้นไม่ได้รับความสะดวกสบาย  บัตรสมาชิก “Sikarin Silver Smart” โรงพยาบาลศิครินทร์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิตอล และเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุดในทุก ๆ วัน สำหรับลูกค้าที่ถือบัตร “Sikarin Silver Smart” สามารถใช้บัตรได้ที่ร้านค้าชั้นนำกว่า 400,000 ร้านค้า เครือข่าย VISA ทั่วประเทศ

ด้านนายเฉลิมชัย ฉัตรชัยกนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน ธุรกิจและปฏิบัติการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ได้จับมือกับบริษัท วีซ่า ประเทศไทย ในการออก all smart pay VISA prepaid บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ แบบพรีเพด เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของทางบริษัท ที่ต้องการใช้บัตรในการทำระบบสมาชิก เพย์เม้นท์โซลูชั่น service marketing, point, e-coupon,
e-voucher และเป็นเครื่องมือทำการตลาด ในรูปแบบต่าง ๆ


โรงพยาบาลศิครินทร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย ที่ร่วมกับเราในการออกบัตร all smart pay VISA prepaid เพื่อใช้เป็นบัตรสมาชิกที่มอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆให้กับลูกค้า ทั้งนี้ บัตรสมาชิก “Sikarin Silver Smart” นอกจากใช้ภายในโรงพยาบาลศิครินทร์ ยังสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการกับทุกร้านค้าที่เป็นเครือข่าย VISA ทั่วประเทศ ลูกค้าผู้ถือบัตรสามารถเติมเงิน และใช้จ่ายผ่านบัตรได้ ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นกว่า 10,000 แห่ง ทั่วประเทศ

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

ส.นักเขียนฯจัดมอบรางวัลนราธิปฯประจำปี60


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 20 ม.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560 และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี2561  ของ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่  หอสมุดแห่งชาติ  ท่าวาสุกรี เทเวศร์  กรุงเทพฯ โดยนางกนกวลี  กันไทยราษฎร์  นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  กล่าวต้อนรับ  ผศ.สกุล บุณยทัต และ ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร ดำเนินรายการเปิดใจผู้ได้รับรางวัล

สำหรับรายนามผู้ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2560   ประกอบด้วย 1 .นางกรองแก้ว  เจริญสุข 2.ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล  3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิติยวดี บุญซื่อ 4.ศาสตราจารย์ดร.เจตนา นาควัชระ 5.นายเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท  6.นางประพิศ  คุณาวุฒิ  7.ศาสตราจารย์ดร.พงษ์ศรี  เลขะวัฒนา 8.นายพยงค์  คชาลัย  9. ศาสตราจารย์ดร.มัทนี  รัตนิน  10.พล.ต.ต.โรจนา นาเจริญ 11.นพ.วราวุธ  สุมาวงศ์ (ครูวราห์ วรเวช)  12.มล.วัลลภ  นวรัตน์   13.ศาสตราจารย์วาสนา ชลศึกษ์  เคนแมน (นายา)  14.นายวินิจฉัย แสงสว่างวัฒนะ  15.ศาสตราจารย์ดร.วิภา  กงกะนันทน์ 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมร  คงพันธุ์   17.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ 18.รองศาสตราจารย์สดใส  พันธุมโกมล   19.นางสุดจิต  ภิญโญยิ่ง             

โดยในเวลา 12.00  น.รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  (สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เจ้าภาพ)
และจะมีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 เวลา 13.00 น.

*****************

โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดกิจกรรม ครอบครัวคนรักษ์ข้อ ปีที่ 10.


 

โดยนพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 เพชรเกษม 19 รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ คุณศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน ครอบครัวคนรักษ์ข้อ ปีที่ 10 ในหัวข้อ ข้อดี..ยังเก๋า บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่น มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรีมากมาย ร่วมเสวนากับ คุณหมอเฉพาะทางโรคข้อ ถามตอบปัญหาสุขภาพ โรคข้อกับ รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช และทีมงาน เสริมความรู้เทคนิคการผ่าตัดที่ทำาให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว ที่ผ่าตัดแล้วสามารถเดินได้ภายใน 24 ชม. ตลอดร่วมเล่นเกมส์ กิจกรรมนวดสปา ผ่อนคลาย ณ.โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเต็ล ถนนเจริญกรุง.


จิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตำบลแคราย

16 ม.ค.61 เวลา 09.00 น. ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอกระทุ่มแบน (DHB) ภายใต้การอำนวยการของนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นำโดยนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน  นพ. โชคชัย ลีโทชวลิต ผอ.รพ.กระทุ่มแบน นางคมขำ เยี่ยมสวัสดิ์ รอง ผอ.รพ.กระทุ่มแบน  นายสมหมาย น่วมไม้พุ่ม นายก อบต.แคราย ผญบ. ในพื้นที่ตำบลแคราย รกน.ผอ.รพ.สต.แคราย

นางจารุภา ฉิมกุล พยาบาลวิชาชีพ นางสุวิชา จันทวงษา นักกายภาพบำบัด นางสาวมาลี ไชยเพศ แพทย์แผนไทย  ทีม รพ.กระทุ่มแบน ทีมอสม./จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตำบลแคราย ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส  จำนวน 4 ราย ได้มีการประสานเรื่องการนำคนไข้นัดที่จะพบแพทย์ โดยบูรณาการทีมแพทย์ที่นัดในแต่ละเรื่อง ให้พบภายในวันเดียว เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารถ ประสานในเรื่องการเปลี่ยนสิทธิ์ผู้แทนรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ภายใต้ คนกระทุ่มแบนไม่ทอดทิ้งกัน” 
ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตกระทุ่มแบน ออกเยี่ยมผู้ป่วย


16 ม.ค.61 เวลา 15.00 น. ทีมพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอกระทุ่มแบน (DHB) ภายใต้การอำนวยการของนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นำโดยนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน  นางคมขำ เยี่ยมสวัสดิ์ รอง ผอ.รพ.กระทุ่มแบน ผอ.รพ.สต.ท่าไม้ ผญบ./ผช.ผญบ. ม.6 ต.ท่าไม้ รอง ปลัด อบต. หน.สำนักปลัด อบต. ท่าไม้

ออกเยี่ยมผู้ป่วย และมอบรถเข็น ให้กับผู้ป่วยเนื่องจากรถเข็นคันเดิมสภาพพัง และ มีผู้บริจาครถเข็นให้กับผู้ป่วยแต่ไม่ตรงกับการใช้งาน จึงนำรถเข็นคันใหม่มาแลกเพื่อจะได้เอาไปใช้กับผู้ป่วยรายใหม่ต่อไป