pearleus

ขอส่งเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นายมานพ เทียนมณี บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึกและเว็บไซต์ชี้ชัดเจาะลึกพร้อมตระกูลเทียนมณี คณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึกเว็บไซต์ชี้ชัดเจาะลึก

หนังสือพิมพ์ ชี้ชัดเจาะลึก เดือนธันวาคม 2559 ฉบับออนไลน์

ปีใหม่นี้ ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย มีน้ำใจ รักษากฎจราจร

เปิดงาน 70 ปีแห่งการครองราชย์ มหาราชา ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจจังหวัดสมุทรสาคร

แขวงการทางฯ จับมือ อบจ.เตรียมผุดโปรเจ๊กใหม่สะพานเกือกม้า จยย.แห่งแรกของประเทศไทย

ลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559

ข้าราชการไทยไร้ทุจริต

“เตี๋ยวเรือเอี้ยมจุ๊น 2" ครูสืบทอดสูตรโบราณ"ทางเลือกที่ดีกว่า

“ผู้ว่าฯสัญจร ต.คลองมะเดื่อ” นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตำบลละ 5 ล้าน

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐมเปิดงานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560

เมื่อ 18 มกราคม 2560 ที่บริเวณสวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560 โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมาคม-ชมรม และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในด้านกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดต่างๆ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2560 ณ บริเวณสวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและผลผลิตกล้วยไม้ของเกษตรกรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานส่งออก อีกทั้งให้เกษตรกรมีช่องทางในการจัดจำหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการผลิตและการส่งออก ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระหว่างกันและกัน นอกจากนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงความหลากหลายของกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ อย่างงดงามตระการตา อีกทั้งมีการประกวดกล้วยไม้ และกล้วยไม้ตัดดอกหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ กล้วยไม้สกุลหวาย แคทลียา แวนด้า ม็อคคาร่า และสกุลอื่นๆ การประกวดจัดไม้หมู่ 50 ต้น การประกวดไม้ประดับ อาทิ โกสน แก้วกาญจนา และ โป๊ยเซียน นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เรื่องการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น จากเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มืออาชีพ และเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าของเกษตรกรราคาถูกอีกมากมาย ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเที่ยวชมงานกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560 ได้ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ณ สวนกล้วยไม้สุวรรณภูมิออร์คิดส์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนการบินกำแพงแสน จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย


เมื่อ 18 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พลอากาศตรีสุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560 โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายอำเภอกำแพงแสน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เหล่าทหารกองทัพอากาศโรงเรียนการบินกำแพงแสน และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย การทำยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถือเป็นกลยุทธที่นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ เป็นยอดแห่งชัยมงคล และเป็นครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ชาติไทย นอกจากนี้ ยังเป็นวีรกรรมครั้งสำคัญที่ทำให้พระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็น ที่เลื่องลือไปไกล เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ชาตินักรบอย่างแท้จริง เป็นผู้นำที่กล้าหาญและมีฝีมือการรบที่เก่งกาจจึงทำให้ทรงรบชนะมาโดยตลอด รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย และวันยุทธหัตถี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตวีรมหากษัตริย์ และเหล่าทหารที่ได้สละชีวิต เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยและแผ่นดินไทยให้ดำรงความเป็นชาติที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นมรดกตกทอดตราบจนทุกวันนี้ พร้อมทั้งเป็นการย้ำเตือนให้ทหารทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน
สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เป็นพิธีทางทหารที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย ซึ่งทหารทุกคน อาทิ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจำการ จะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์

สมุทรสงครามจัดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของจังหวัด

         

เมื่อ18 ม.ค. 59 ที่คุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายคันฉัตร  ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของจังหวัด : กิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สนับสนุนจังหวัดใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคดีทุจริต ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2560 โดยมีทุกภาคส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมการอบรม กว่า 120 คน
          ในการจัดอบรมดังกล่าวประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมต่อต้านการทุจริต” โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามกาจทุจริตในระบบราชการ” และหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โดย พันตำรวจโท   สิริพงษ์  ศรีตุลา ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงาน ปปท. ส่วนในวันที่ 19 มกราคม 2560 เป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคดีทุจริต” โดย นายเทพประทานพร  ทองคลัง อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “จริยธรรมกับข้อสังเกตจากการตรวจสอบการทุจริตในองค์กรภาครัฐ” โดย นางสาวชัชพร  พินทุวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
          นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบบบูรณาการ เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกัน และกระบวนการดำเนินคดีในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมต่อไป

จังหวัดนครปฐมเตรียมนำร่องขับเคลื่อนโครงการต้นแบบจังหวัดเกษตรและอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพดีสำหรับประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัยตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และเกษตรแบบGAP


   เมื่อ 17 มกราคม 2560 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับและนำทีมผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องจากสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มาศึกษาดูงานแปลงผักปลอดสารพิษภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พร้อมทั้งดูงานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน หลังจากนั้นได้ประชุมรับฟังข้อมูลผลงานวิจัยที่ดำเนินการมาในรอบหลายปีจาก ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้ในการปรึกษาหารือในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและดำเนินโครงการ นครปฐม : โมเดลต้นแบบจังหวัดเกษตรและอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพดีสำหรับประชาชน” เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัยตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และเกษตรแบบ GAP โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอต่างๆ เพื่อป้อนข้อมูลสู่โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลพุทธมณฑล และแห่งอื่นๆ ต่อไป รวมถึงการเชื่อมโยงผักและผลไม้ปลอดภัยสู่ตลาดสุขภาพระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผักและผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมและรองรับการเป็นครัวของโลก นอกจากนั้นการใช้ผลผลิตภายในจังหวัดนับเป็นการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นที่สนใจของรัฐบาลและได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการดำเนินการจากงบการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 รวมถึงงบการวิจัยและพัฒนาจากองค์กรหลักทางสุขภาพของประเทศ อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ เพื่อทำให้เจตนารมณ์ที่ดีเหล่านี้บังเกิดผลสำเร็จตามทิศทางการสร้าง Food Innovation ของจังหวัดนครปฐม ที่สอดรับการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มภูมิภาค