pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มหาดไทยเผย 12 วัน ประชาชนมาลงทะเบียนตลาดประชารัฐกว่า 5.7 หมื่นคน

                   

มหาดไทยเผย 12 วัน ประชาชนมาลงทะเบียนตลาดประชารัฐกว่า 5.7 หมื่นคน บูรณา
การทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้ในห้วง 9 วันสุดท้าย
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ รวม 9 ประเภท ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ผู้มีรายได้น้อย และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ได้ลงทะเบียนจับจองพื้นที่ตลาดประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา พบว่าตลอด 12 วันที่ผ่านมา (10-21 พ.ย.60) มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจและเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างคับคั่งเป็นจำนวนมาก โดยมียอดสะสมของผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 57,866 ราย โดยตลาดที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ 1. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 35,755 ราย 2. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 28,901 ราย และ 3. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 13,690 ราย
ในด้านของประเภทสินค้าที่ประชาชนประสงค์จะนำมาจำหน่าย 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. สินค้าเกษตร 13,615 ราย 2. อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง 13,449 ราย และ 3. ผัก ผลไม้ปลอดภัย 11,083 ราย
ในส่วนของประเภทผู้ประกอบการ ได้แก่ 1. พ่อค้า/แม่ค้า 27,385 ราย 2. เกษตรกร 13,558 ราย และ 3. ผู้มีรายได้น้อย 6,381 ราย
สำหรับพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนสูงสุด คือ 1. กรุงเทพมหานคร 4,034 ราย 2. จังหวัดศรีสะเกษ 3,125 ราย  3. จังหวัดนครราชสีมา 2,981 ราย 4. จังหวัดสกลนคร 1,968 ราย และ 5. จังหวัดขอนแก่น 1,422 ราย
นายนิสิตฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ยังเหลือเวลาที่เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐอีก 9 วัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนช่องทางต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงพี่น้องเกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างอาชีพ ทำให้พี่น้องประชาชนมีพื้นที่ในการค้าขาย
ในโอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า กลุ่ม OTOP ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นี้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั่วประเทศ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน

                                         
นครปฐม โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบเงินทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ พร้อมร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่คลองมหาสวัสดิ์ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพ การบริการด้านสุขภาพอนามัย การฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์และตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


พันท้าย แจกน้ำจิ้มซีฟู๊ด

                                                   

ซื้อสินค้าครบ 500 บาท นำบิลร้านค้าที่ร่วมรายการแลกรับฟรี น้ำจิ้มซีฟู๊ด ตราพันท้ายนรสิงห์ มูลค่า 49 บาท ที่.....ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย (CentralPlaza Mahachai) เป็นโครงการศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ริมถนนพระรามที่ 2 กิโลเมตรที่ 25 ตรงข้ามศูนย์การค้าพอร์โต ชิโน ในท้องที่หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลองครุ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บริหารงาน โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตัวอาคารได้รับการออกแบบโดยใช้แนวคิด "เรือมหานาวา" โดยมีรูปทรงคล้ายเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ กำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นี้ 
ช่วยเหลือคุณยาย

                                   
22 พ.ย. 2560 ช่วงเช้า มีคุณยายอายุ 83 ปี ราษฎร ม.9 ต.สวนหลวง ขึ้นมาศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จะขอพบนายอำเภอ เพื่อให้นายอำเภอช่วยจัดการเรื่องบ้านให้ขายบ้าน และให้จัดหาที่อยู่ให้ และเมื่อเมื่อเสียชีวิตให้จัดการงานศพให้ด้วย เนื่องจากไม่มีใครดูแล แต่เนื่องจากช่วงเช้ามีภาระกิจ จึงไม่ได้พบกะคุณยาย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จึงรับเรื่องประสานกับ ทต.สวนหลวง และสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ผญบ.ในพื้นที่ และเมื่อเวลา 16.00 น. นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช  นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อม รองนายก ทต.สวนหลวง เจ้าหน้างานสวัสดิการสังคม ทต.สวนหลวง จนท.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ผช.ผญบ.ม.9 ต.สวนหลวง

โดยได้มีการสอบถามชาวบ้านข้างเคียงในพื้นที่ และสอบถามความต้องการของคุณยาย(ผู้ร้อง) ทราบประเด็นว่าคุณยาย อาศัยอยู่บ้านคนเดียว มีหลาน มาดูแลเป็นครั้งคราว แต่หลานได้จ้างคนละแวกนั้นดูแล แต่คุณยายมีปัญหากับการดำรงชีพคนเดียว และไม่เข้าใจกับคนดูแล อยากจะไปนอนที่ รพ. จะได้มีเพื่อน  จึงได้ทำความเข้าใจกับคุณยาย ว่า คอนนี้สภาพร่างกายคุณยาย ไม่มีปัญหาที่ต้องรับการรักษาพยาบาล หากไปอยู่ รพ. ยิ่งอาจจะรับเชื้อโรคใน รพ. แต่หากมีความเจ็บป่วยด้านร่างกาย จะประสานกับ ทต. ในการนำส่ง รพ. และได้เชิญคนที่ดูแลคุณยาย มาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกับคุณยายให้ตรงกัน ในการดูแล และโทรศัพท์คุยกับหลาน ให้เข้าใจสภาพต่างๆของคุณยาย จนคุณยาย และผู้ดูแลที่เป็นชาวบ้านในละแวกนั้น ซึ่งมีความเสียสละ และค่อยดูแล อยู่แล้ว เข้าใจตรงกัน และยินยอมที่จะดูแลคุณยายต่อไป และคุณยาย เข้าใจเหตุผล ตรงกัน จนเป็นที่พอใจ พร้อมทั้งให้ ผญบ.และ ผช.ผญบ. ประสานกับทีม อสม.ในพื้นที่ได้ ช่วยเข้ามาผลัดเปลี่ยนดูแลเป็นระยะวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประมวลภาพงาน พิธีเปิดงาน "มนัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม(ท่าฉลอม)" ณ อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.19 น.นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "มนัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม(ท่าฉลอม)" ณ อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธาน/คณะกรรมการก่อตั้งพระโพธิสัตว์กวนอิม คณะกรรมการจัดงานมนัสการองค์พระโพธิสัตว์กวน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ข้าราชการ นักเรียน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวจำนวนมาก

"เกษตรแฟร์ ตลาดน้ำบางน้อย

"เกษตรแฟร์ ตลาดน้ำบางน้อย

จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลกระดังงา จัดงาน "เกษตรแฟร์ ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดประชารัฐ" ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ตลาดน้ำบางน้อย ต.กระดังงา  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม