pearleus

ขอส่งเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นายมานพ เทียนมณี บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึกและเว็บไซต์ชี้ชัดเจาะลึกพร้อมตระกูลเทียนมณี คณะผู้จัดทำหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึกเว็บไซต์ชี้ชัดเจาะลึก

หนังสือพิมพ์ ชี้ชัดเจาะลึก เดือนตุลาคม 2559 ฉบับออนไลน์

เปิดงาน 70 ปีแห่งการครองราชย์ มหาราชา ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจจังหวัดสมุทรสาคร

แขวงการทางฯ จับมือ อบจ.เตรียมผุดโปรเจ๊กใหม่สะพานเกือกม้า จยย.แห่งแรกของประเทศไทย

ลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2559

ข้าราชการไทยไร้ทุจริต

“เตี๋ยวเรือเอี้ยมจุ๊น 2" ครูสืบทอดสูตรโบราณ"ทางเลือกที่ดีกว่า

“ผู้ว่าฯสัญจร ต.คลองมะเดื่อ” นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร และคณะหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตำบลละ 5 ล้าน

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กฐินสามัคคี ณ วัดพันธุวงษ์ สมุทรสาคร

เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ วัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พระครูโสภณสาครกิจ ติสฺสเทโว (เจ้าอาวาส) ได้จัดงานบุญกฐินสามัคคีประจำปีของวัด โดยมีประธานจัดงานฝ่ายฆราวาสคือ นาวาตรีอภิเชษฐ์ เร่บ้านเกาะ,อาจารย์ลัดดา เร่บ้านเกาะ,อาจารย์พรชัย ประสงค์สุข และผ.อ.ยุวนิตย์ ประสงค์สุข รวมเงินกฐินในปีนี้ทั้งสิ้น 1,349,796 บาท  ในงานนี้ นายสัณพงศพร ผลพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจหนังสือพิมพ์ชี้ชัดเจาะลึกได้เข้าร่วมงานบุญกฐินสามัคคีในครั้งนี้ด้วย

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อ 25 ต.ค. 59 เวลา19.00น.นายสมศักดิ์ เกตุแก้ว  กำนันตำบลคลองตัน อ.บ้านแพ้วจ. สมุทรสาครร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วย สารวัตร และประชาชนชาวตำบลคลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช.ณ คลองตันราษฏร์บำรุงพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาร ครบ 7 วัน (ตักบาตร)

เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คหบดี พ่อค้า และประชาชนชาวสมุทรสาครร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


อบจ.สมุทรสาครเป็นเจ้าภาพพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

เมื่อ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในคืนวันนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ข้าราชการ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร คหบดี พ่อค้า ประชาชน บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีจำนวนมาก


พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

เมื่อ 25 ต.ค.59 เวลา 19.00 น.ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้วเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
โดยมี สมาชิก ส.อบจ.สมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้วกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วม ณ วัดเจ็ดริ้ว


ตชด.214 ร่วมถวายอาลัย พร้อมแปรอักษร เลข ๙

เมื่อ 25 ต.ค. 2559   พ.ต.ท.สายสิน  ศรวิชัย ผบ.ร้อย ตชด.214 , ร.ต.อ.ชัยยา  เทพขาม ผบ.มว.ร้อย ตชด. 214 , ร.ต.อ.บัญชา  พิลาศรี ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.214 พร้อมข้าราชการตำรวจ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พร้อมแปรอักษรเป็นเลขเก้าไทย ที่บริเวณหน้าที่ทำการ บก.ร้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 อ.สังขะ จว.สุรินทร์