pearleus

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนการบินกำแพงแสน จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย


เมื่อ 18 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พลอากาศตรีสุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560 โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายอำเภอกำแพงแสน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เหล่าทหารกองทัพอากาศโรงเรียนการบินกำแพงแสน และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งพม่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย การทำยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถือเป็นกลยุทธที่นับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ เป็นยอดแห่งชัยมงคล และเป็นครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ชาติไทย นอกจากนี้ ยังเป็นวีรกรรมครั้งสำคัญที่ทำให้พระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็น ที่เลื่องลือไปไกล เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ชาตินักรบอย่างแท้จริง เป็นผู้นำที่กล้าหาญและมีฝีมือการรบที่เก่งกาจจึงทำให้ทรงรบชนะมาโดยตลอด รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย และวันยุทธหัตถี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตวีรมหากษัตริย์ และเหล่าทหารที่ได้สละชีวิต เพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยและแผ่นดินไทยให้ดำรงความเป็นชาติที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นมรดกตกทอดตราบจนทุกวันนี้ พร้อมทั้งเป็นการย้ำเตือนให้ทหารทุกคนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน
สำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เป็นพิธีทางทหารที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย ซึ่งทหารทุกคน อาทิ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจำการ จะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น