pearleus

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สตมวาร (ครบ 100 วัน)เมื่อ 15 มกราคม 2560 เวลา 0930 ร้อยตำรวจเอกนครินทร์เกตุสิริ  นายอำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธี ปลงผมนาค และพระครูวิมล   ศีขรคุณ รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ ร่วมพิธีขลิบ และปลงผมนาค ที่เข้าร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบกำหนด สตมวาร (100 วัน) ของการเสด็จสวรรคต ซึ่งมีพสกนิกรชาวอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 60 คน ณ วัดบ้านกาเจาะ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
   ในวันเดียวกันช่วงเวลา 14.30 น.นางสุนิศา คงเถลิงศิริวัฬนา  ปลัดอาวุโส อำเภอศีขรภูมิ ร่วมพิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. เนื่องในโอกาสครบกำหนด สตมวาร (ครบ 100 วัน)ของการเสด็จสวรรคต. โดยนางสุนิศา. คงเถลิงศิริวัฒนา  ป.อาวุโสศีขรภูมิเป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตร ณ.วัดศาลาวัดบ้านกาเจาะ. ตำบลตรึม. อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น