pearleus

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

การบริจาคสิ่งของและเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

         

เมื่อ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ทุกอำเภอระดมสิ่งของมามอบให้จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งมอบไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ล่าสุดจังหวัดสุรินทร์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้แล้วกว่า 1.6 ล้านบาท ข้าวหอมมะลิกว่า 20 ตัน

           ตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดอยู่ในภาวะวิกฤต น้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน ราษฎรขาดอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และมีราษฎรจำนวนมากประสงค์ที่จะบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้น ซึ่งหอการค้าไทยได้ประเมินความเสียหายถึงผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ว่า หากสถานการณ์น้ำท่วมยุติลงใน 1-2 สัปดาห์ จะมีความเสียหายอยู่ประมาณ 10,000-15,000 หมื่นล้านบาท หากสถานการณ์ยาวไปถึง 2-3 เดือน จะก่อให้เกิดความสูญเสียถึง 85,000-120,000 ล้านบาท 
ดังนั้นเพื่อเป็นการรวบรวมความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคจากราษฎรที่แสดงความประสงค์ที่จะบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ จังหวัดสุรินทร์จึงจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ปี 2560 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์มีผู้บริจาคเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้ แล้วรวมมูลค่า 1,617,018 บาท ข้าวสาร 13.9 ตัน 
          นอกจากนั้นจังหวัดสุรินทร์ยังได้บริจาคข้าวหอมมะลิให้แก่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อส่งต่อไปยังภาคใต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 7.7 ตัน ดังนี้
อำเภอกาบเชิง จำนวน 1,540 กิโลกรัม 
ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ 6.2 ตัน 
และอำเภอศีขรภูมิ มอบเงินสดให้กับทางจังหวัดสุรินทร์ จำนวนกว่า 436,778 บาท และข้าวสาร รวมแล้ว 7.6ตัน
นอกจากนั้น ประชาชนจังหวัดสุรินทร์จำนวนมากยังร่วมบริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ง เสื้อผ้า อาหารกึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภค- บริโภคช่วยผู้ประสบภัย จำนวนมาก 
ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ได้แจ้งให้อำเภอระดมสิ่งของมามอบให้จังหวัดสุรินทร์ทุกวันพุธ เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งมอบไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 
จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ตามกำลังศรัทธา 
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค ติดต่อได้ที่ 044-512-575 สายด่วน 1567 "คนสุรินทร์ มีน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน"
////////////////////////////
ปวริศร์  วงษา.  ...ข่าว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น