pearleus

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ที่จุดอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่


   เมื่อ 1 ม.ค.60  นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
    โดยจุดที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านดูแลความปลอดภัยทางถนน อบต.คลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จุดที่ 2 จุดบริการประชาชน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  และจุดที่ 3 จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลราชคราม ร่วมกับ อบต.โพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ใช้กลไกของ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์การสาธารณกุศล มูลนิธิอาสาสมัคร และภาคประชาชน ดำเนินงานในรูปแบบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เดินทางตลอด 24 ชม.
      ในนามของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานด้วยความเสียสละ และขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ด้วยความตั้งใจ พร้อมอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยและให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น