pearleus

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทยเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ สั่งด่วนผู้ว่าฯ – นายอำเภอ ระดมสรรพกำลังลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการเร่งนำผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วม - พื้นที่เสี่ยง


          เมื่อ ม.ค.60 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย ในหลายจังหวัดในภาคใต้ เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการนำประชาชนผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่นำท่วมและพื้นที่เสี่ยงได้สั่งการทุกหน่วยเร่งระดมเรือ เครื่องยนต์ และรถยกสูง เข้าไปลำเลียงประชาชนที่ติดค้างในบ้านพักหรือพื้นที่ต่างๆ ออกมาให้เร็วที่สุด โดยได้แจ้งให้จังหวัดที่ประสบภัยขอรับการสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือ สะพานเชื่อมถนนขาดหรือสะพานขาดชั่วคราว (แบรี่) เรือ และรถยกสูง ได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคและจังหวัดข้างเคียง หน่วยทหารบก หน่วยทหารเรือในพื้นที่หรือพื้นที่ข้างเคียง หากไม่เพียงพอให้ใช้วิธีการจัดจ้าง เช่าหรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือหรือรถยกสูงของภาคเอกชนได้
          ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เข้าพื้นที่น้ำท่วม/เสี่ยงภัย และ จุดอพยพหรือที่พักพิงได้กำชับให้มีการแบ่งพื้นที่ให้ชัดและครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานหน่วย    ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจในพื้นที่แล้ว อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กรณี ยารักษาโรคและแพทย์หน่วยทหาร กรณี จังหวัดที่ต้องการเรือ เครื่องยนต์ ใช้ในการอพยพประชาชนก็ได้ขอให้ประสานงานกับหน่วยทหารเรือในพื้นที่ได้โดยตรง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขอรับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งท่านได้กรุณาอนุมัติไว้แล้ว
          ด้านการดูแลประชาชนในที่พักพิง หรือจุดพักชั่วคราวเพื่อรอน้ำลด กระทรวงมหาดไทยได้รับทราบว่ามีภาคเอกชนและหน่วยราชการในพื้นที่ใกล้เคียง หรือจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่มีสถานการณ์น้ำท่วม มีความประสงค์จะเข้าไปบริจาคอาหารปรุงเสร็จหรือสำเร็จรูป หรือเครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรคในสถานที่พักพิงในจังหวัดประสบภัย
จึงได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ไม่ประสบภัยน้ำท่วมและมีความประสงค์จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้เป็นหน่วยกลางในการประสานงานระหว่างผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปช่วยเหลือและจังหวัดเป้าหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          และล่าสุดในวันนี้ (ม.ค.60) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ลงนามในประกาศกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัย เป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ โดยจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสารณภัยแห่งชาติ ส่วนหน้า ขึ้น ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี และเขต 12 สงขลา เพื่อบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน และจัดตั้งส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ตามที่ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เห็นสมควร
          ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนต่อการเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งพื้นที่ที่เกิดภัยแล้ว หรือเสี่ยงภัย กำหนดผู้รับผิดชอบอำนวยการพื้นที่ให้ชัดเจน และให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสาธารณชนไม่ให้ตื่นตระหนกและให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น