pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

นครปฐม จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อ 11 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้หารือกับส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 117 อำเภอ 700 ตำบล 5,145 หมู่บ้าน 394,509 ครัวเรือน 1,188,871 คน และมีผู้เสียชีวิต 31 ราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย โดยร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนบูรณาการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมผู้ประกอบการรถสิบล้อจังหวัดนครปฐม ในการขนส่งสิ่งของบริจาคจากพี่น้องประชาชน ที่เปิดรับบริจาคที่วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน ไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอบางสะพาน นอกจากนี้ชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีนนครปฐมจะนำอาหารสดไปประกอบเลี้ยงให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือที่อำเภอบางสะพานอีกด้วย นอกจากนี้ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. จังหวัดนครปฐมจะตั้งจุดรับบริจาคเงินและสิ่งของ รอบที่ 2 ณ บริเวณกองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบ
ขณะนี้จังหวัดนครปฐมได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  โดยประชาชนสามารถร่วมบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. นอกจากนี้ยังสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และยังสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีนครปฐม ชื่อบัญชี “จังหวัดนครปฐมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” เลขที่บัญชี 390-0-28415-6  ทั้งนี้ผู้ที่บริจาคเงินหรือโอนผ่านทางบัญชีให้นำหลักฐานการโอนเงินมายื่นต่อคณะกรรมการอำนวยการประจำศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้จังหวัดนครปฐม เพื่อออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวในการนำไปลดหย่อนภาษีต่อไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวนครปฐม ร่วมบริจาคเงินสด และสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และสิ่งของที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ ได้ตามศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 034-340030


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น