pearleus

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

เทศบาลนครฯเตรียมความพร้อม สตมวาร ๑๐๐ วัน แปรอักษร

เมื่อ  6  ม.ค. 2560  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธาน ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพิธีร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนด สตมวาร ๑๐๐ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนวัดป้อม โรงเรียนเอกชัย โรงเรียนสมฤดี สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทนสาคร โรงพยาบาลมหาชัย โรงพยาบาลเจษฎา ชมรมอาหารปลอดภัย มหาชัยเคเบิ้ลทีวี การแปรอักษรในครั้งนี้จะจัดขึ้นกลางเมืองมหาชัย รอบวงเวียนน้ำพุ หน้าเทศบาลนครสมุทรสาครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น