pearleus

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

​​
เมื่อ 1 มกราคม 2560 ที่บริเวณลานด้านข้างพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น ปวงพสกนิกรชาวไทยจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกและมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์  ภายในงานมรการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กิจกรรมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น