pearleus

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2560


เมื่อ 19 มกราคม 2560 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่มีฐานะยากจน โดยมีการให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ด้านการเงินการคลัง กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ การรณรงค์ให้ความรู้ในการประหยัดพลังงาน การฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาในการประกอบอาชีพต่างๆ ของประชาชน บริการทำบัตรประชาชนให้กับนักเรียน บริการตรวจสุขภาพฟรี วัดสายตา ตัดผมฟรี ซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานและเครื่องจักรทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการบริการด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่ขิง และตำบลใกล้เคียงร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น