pearleus

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการสร้างสุขสร้างรอยยิ้มจังหวัดสุรินทร์


จังหวัดสุรินทร์ นำหน่วยงานราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้มและมอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม แก่ผู้ยากไร้ ประจำเดือน มกราคม 2560
     วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ที่บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์  นายอรรถพร. สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้นายนิวัติ    น้อยผาง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปเป็นประธานในการมอบบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้มที่ใช้เงินในการก่อสร้างจากบัญชีเงินธารน้ำใจฯ จังหวัดสุรินทร์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างบ้านธารน้ำใจเป็นเงิน 139,000 บาท ให้แก่นายปั่น แหล่งสุข อายุ 74 ปี อยู่กับภรรยา อายุ  64 ปี และบุตรอีก 3 คน โดยหนึ่งในนั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชูปถัมป์ตั้งแต่อายุ 5 ปี คือ นางสาวฉัตรฑริกา. คำกุ้ม อายุ 21 ปี ที่ป่วยมีผลต่อสุขภาพร่างกาย จนขณะนั้นอาจจะมีอายุอีกไม่เกิน 2 ปี ด้วยฐานะยากจนทำให้ไม่มีเงินรักษา. แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นางสาวฉัตรฑริกา จึงมีโอกาสรักษาตัวและก้าวพ้นความตายจนมาถึงปัจจุบัน
     คุณครูนางสาวฉัตรฑริกา  กล่าวว่า ถึงแม้การเรียนจะช้าเนื่องมาจากผลการกระทบในวัยเด็ก แต่นางสาวฉัตรฑริกา ก็พูดเสมอ "คุณครูค่ะหนูรักในหลวงรัชกาลที่ ๙ หนูไหว้รูปในหลวงทุกวันค่ะ"
    ทำให้ผู้ที่รับรู้เรื่องราวของนางสาวฉัตรฑริกา ต่างพากันปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นล้นพ้น
     จากนั้นหน่วยงานราชการเข้ามอบเครื่องใช้ยารักษาโรค เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ไก่พันธุ์ ให้กับครอบครัวนางสาวฉัตรฑริกา เพื่อเป็นการเลี้ยงชีพต่อไป สร้างความปลาบปลื้มให้กับประชาชนชาวตำบลนาหนองไผ่ที่มาร่วมงานอย่างมาก
      เวลา 10.40 น.นายอรรถพร. สิงหวิชัย. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการเดินทางมายังโรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สถานที่จัดโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำเดือนมกราคม 2560 เพื่อเปิดโครงการฯ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชน และมอบรถจักรยาน. ทุนการศึกษา ของขวัญเด็กแรกเกิด ทุนผู้พิการ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค. เวชภัณฑ์สัตว์ พันธุ์ปลากับเกษตรกรเอาไปขยายพันธุ์เลี้ยงต่อไป. 
   หลังจากนั้นผู้ว่าราชการได้เดินเยี่ยมชมบูทและจุดให้บริการประชาชนที่ภาครัฐและเอกชนนำมาจัดแสดงและให้บริการประชาชน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น