pearleus

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

ROAD SHOW ครอบครัวต้องมาก่อน สค.เจาะกลุ่มเป้าหมาย 3 แหล่งนำร่อง

ปฏิบัติการเจาะกลุ่มเป้าหมาย 3 แหล่งนำร่อง  ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เพื่อนำแจกหนังสือ"ครอบครัวต้องมาก่อน"ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จจากการได้เข้าถึงและสัมผัสความรู้สึกของประชาชนด้วยการสื่อสารแบบทูเวย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 3 แห่งเป้าหมาย ประกอบด้วย ม.หอการค้าไทย ซึ่งเป็นการเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่นี่ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อม น.ส. วันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์ และนายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สค. ออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์หนังสือ ครอบครัวต้องมาก่อน (Family comes First)” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ รองอธิบการบดีอาวุโสพัฒนาศักยภาพองค์กร, ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 200 คน
แหล่งนำร่องที่  2 ณ ลานวิคตอรี่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้แทนกรุงเทพมหานครจากสำนักงานเขตราชเทวี ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ราว 300 คน   สุดท้าย ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด เคหะชุมชนดินแดง 2 กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ ชาวชุมชนการเคหะดินแดง และสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ราว  200 คนเช่นกัน  
นายเลิศปัญญา กล่าวว่า  กรมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านสตรีและครอบครัว มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพสตรี เสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ และส่งเสริมให้ครอบครัวไทยมีความอบอุ่นเข้มแข็ง โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจด้วยการใช้กลไกการดำเนินงานรูปแบบต่างๆ เช่น การลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมาย การขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ การร่วมมือทำงานกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสารมวลชนในช่องทางต่างๆ ซึ่งการทำงานมีทั้งรูปแบบของการพัฒนามาตรการกลไก กฎหมาย การสร้างเครื่องมือต่างๆ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัว

หนังสือ ครอบครัวต้องมาก่อน (Family comes First)”  มีการแถลงข่าวเปิดตัวไปแล้ว  โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมฯ เป็นประธาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของครอบครัวสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการดูแลเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนบุตรหลานที่ง่ายๆ สั้น กระชับ มีความรู้เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านครบครัวในชุมชน/ในพื้นที่ได้ทั้งนี้เพื่อให้หนังสือได้รับการแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สามารถ Download  ได้ทาง www.dwf.go.th  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น