pearleus

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

นครปฐมมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม จัดพิธีมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 31 ( จันทบุรีเกมส์ ) / กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ( สุพรรณบุรีเกมส์ ) / กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ( นครสวรรค์เกมส์ ) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ( ปากน้ำโพเกมส์ )
ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาจังหวัดนครปฐม โดยมี พันโทด็อกเตอร์สินธพ แก้วพิจิตร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐม ร่วมด้วย นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม / คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ โค้ช นักกีฬา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี
นางสาวพัณณ์วลัย โฉมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม ได้ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับรางวัล 11 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง / กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับรางวัล 10 เหรียญทอง 14 เหรียญเงิน26 เหรียญทองแดง / กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับรางวัล เหรียญทอง 8เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 โดยได้รับรางวัล เหรียญเงิน 1เหรียญทองแดง นั้น สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดพิธีมอบเงินค่าเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 770,000บาท ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักกีฬา ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น