pearleus

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

กศน.จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม ครบรอบวันเกิด เมืองความสุขแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กศน.จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม ครบรอบวันเกิด เมืองความสุขแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกวันที่ 8 กันยายน ของทุกๆปี โดยมีนักเรียน/ครูของ กศน.และ อบต.106 อบต. เข้าร่วมกิจกรรม เกือบ1,000 คน

เมื่อ 8 กันยายน ที่ผ่านมา เวลา 17.00 น. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.กศน.จ.นครปฐม จัดกิจกรรม โครงการ ปฐมสุข เมืองความสุขแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือเรียกว่า วันการศึกษานอกโรงเรียน ณ.ซุ้มพุทธมามกะ บริเวณหน้า องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน.เป็นประธานในการพิธีฯซึ่งมีกิจกรรมมอบรางวัล(โร่รางวัลและเกียรติบัตร)ให้แก่บุคลากร กศน.และภาคีเครือข่ายที่จัดหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี 2559 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2559 นอกจากนี้ยังมีการแสดงวัฒนธรรมไทย การประกวดการประยุคใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับชุมชน ในหัวข้อ สุดยอดคลิปโฆษณาขายสินค้าทางออนไลน์ Digitsl Markeling จากนักศึกษา ส่วนระดับชุมชนยังได้มี 106 อบต.ในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม โดยการนำเอาสินค้าที่แสดงฝีมือถึงความเป็นคนไทยในชุมชนที่ผลิตในตำบลของตนเอง หรือ โอท็อบ สู่สายตาประชาชน

นายณัฐวัฒน์ พานโพธิ์ทอง 092-386-5998 / รายงาน 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น