pearleus

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

อิมแพคจัด 3งานในหนึ่งเดียวต่อยอดธุรกิจอาเซียน-เงินสะพัดกว่าพันล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด จัด Asian Construction Week  รวมอีเว้นท์เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 3 งานไว้ในที่เดียว ประกอบด้วย งาน BMAM Expo Asia 2016, GBR Expo Asia 2016 และ Concrete Asia 2016 บนพื้นที่กว่า 10,000 ตร.ม. บริษัทเข้าร่วมกว่า 350 บริษัท ต่อยอดธุรกิจได้อีกไกล เม็ดเงินหมุนเวียนกว่า1,000 ล้านบาท ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดงาน 

กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในวงกว้าง โจทย์ท้าทายผู้ประกอบการคือต้องเตรียมปรับกลยุทธ์ทั้งการดำเนินงาน การตลาด และการขายให้ทันต่อปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างแบบสำเร็จ เพื่อลดปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการก่อสร้างอาคารใหม่ที่ทุกวันนี้มุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างอาคารเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและธรรมชาติแล้ว การดูแลรักษา และบริหารอาคารเก่าก็นับว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกัน ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่ประเทศชั้นแนวหน้า "ผมว่าโจทย์สำคัญคือทำอย่างไรให้นำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำจุดแข็งที่มีมาใช้พัฒนาอย่างยั่งยืนก้าวไปด้วยกันตั้งแต่ระดับชุมชนเมืองไปจนถึงระดับประเทศ  งาน Asian Construction Week 2016 จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างและอาคาร ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมโดยรวม สร้างไทยมีความแข็งแกร่งก็จะส่งผลดีให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ แข็งแกร่งไปด้วยเช่นกันนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผอ.สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ สสปน.กล่าวว่า พันธกิจหลักของสสปน.คือการเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ อุตสาหกรรมการจัดประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติหรือที่เรียกว่าอุตสาหกรรมไมซ์ คุณ ลอย จุน ฮาว ผจก.ทั่วไป บ. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานฯกล่าวเสริมว่า ด้วยความตระหนักถึงศักยภาพของประเทศไทย และหวังมุ่งเน้นให้งานนี้เป็นงานที่จะช่วยส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างของไทย สอดรับการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เราจึงได้ร่วมมือกับ บ.Sphere Exhibits PteLtd สถาบันคอนกรีตและก่อสร้างแห่งเอเชีย และ โกลบ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ คอนซัลแทนซี่ จัดงานนี้ขึ้น คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 10,000 ราย จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนภายในกว่า 1,000 พันล้านบาท 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น