pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

นครปฐม มหาวิยาลัยศิลปากรจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559‏

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559
เมื่อ 15 กันยายน 2559 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้วางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร พิธีวางช่อดอกไม้คาราวะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี การจัดการแสดงนิทรรศการศิลปะของคณะวิชา และหอศิลป์ การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 21 หัวข้อ บนพื้นฐานการศึกษาที่ได้จากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผดุงวิเชียร การเสวนาเล่าเรื่อง การฉายภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 หัวข้อ ศิลปะส่องใจให้แก่กัน” เรื่อง ธารธรรม” พิธีรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี การแสดงดนตรี และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ จากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เดิมชื่อ CORRADO FEROCI เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2435ในเขตซานโจวันนี เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี โดยในปี 2466 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เดินทางมารับราชการเป็นช่างปั้นประจำกรมศิลปากร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ จนกระทั่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ช่วงปี 2484 ประเทศอิตาลียอมพ่ายแพ้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร ส่งผลให้ชาวอิตาเลียนที่อาศัยอยู่ภายในประเทศไทยตกเป็นเชลยของประเทศเยอรมนีกับญี่ปุ่น แต่รัฐบาลไทยได้ขอควบคุมตัวศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ไว้เอง พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น"นายศิลป์ พีระศรี" เพื่อป้องกันมิให้ต้องถูกเกณฑ์เป็นเชลยศึก 
          สำหรับการวางรากฐานการศึกษา ในช่วงแรกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้จัดตั้ง "โรงเรียนประณีตศิลปกรรม" ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง" และในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยศิลปากร" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม2486 โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้อำนวยการสอนและดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก และคณะวิชาเดียวที่มีการเปิดสอน คือ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2505ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุได้ 69 ปี0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น