pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการจัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


เมื่อ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายวิรัตน์ ไชยสิทธิ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ได้ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระทุ่มแบน ดำเนินการจัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณี ประชาชนชุมชนร่มสีทอง ม.1 ตำบลสวนหลวง จำนวน 45 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการถูกบอกเลิกสัญญาเช่าที่ดินจากมูลนิธิสีบุญเรือง โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ ปลัดอาวุโส อ.กระทุ่มแบน เป็นประธาน และมีตัวแทนประชาชนผู้เช่าที่ดิน ตัวแทนมูลนิธิสีบุญเรืองผู้ให้เช่าที่ดิน  ผกก.สภ.กระทุ่มแบน, ผู้แทน มทบ.16, ผู้ช่วย ผอ.ศดธ.จ.สมุทรสาคร, ผู้แทน ทต.สวนหลวง, กำนันต.สวนหลวง  และผญบ.ม.1ต.สวนหลวง ร่วมประชุม ศดธ.อ.กระทุ่มแบนได้เจรจาไกล่เกลี่ยมีผลสรุปได้ดังนี้
1.ขอให้มูลนิธิขยายเวลาการให้ประชาชนออกจากพื้นที่เช่าต่อไปอีก 15 วัน เพื่อให้ประชาชนผู้เช่าที่ดินจัดทำข้อมูลการย้ายออกจากพื้นที่เช่าในประเด็นระยะเวลาการรื้อถอน ค่ารื้อถอน และค่าขนย้ายที่เหมาะสมกับลักษณะบ้านแต่ละราย ให้ศดธ.อ.กระทุ่มแบนทราบ เพื่อส่งให้มูลนิธิตรวจสอบและนำไปพิจารณา
2.ให้มูลนิธินำข้อมูลที่ได้รับ ไปตรวจสอบและพิจารณากำหนดระยะเวลาการรื้อถอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมกับลักษณะบ้านของผู้เช่าแต่ละราย แล้วแจ้งให้ ศดธ.อ.ทราบ

3. เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งจากประชาชนผู้เช่าและจากมูลนิธิ ศดธ.อ.กระทุ่มแบนจะได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหาข้อยุติในปัญหาดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น