pearleus

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

นครปฐมจัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนประจำเดือนกันยายน 2559


เมื่อ 26 กันยายน 2559 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ออกให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกันยายน 2559 ณ วัดทุ่งกระพังโหม ตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องออกไปรับบริการที่อำเภอหรือจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ ได้มีโอกาสพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามความทุกข์สุขและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง นโยบายสำคัญของรัฐบาลอีกด้วย
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน อีกทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา รองเท้า และถุงเท้าให้กับนักเรียน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและผู้สูงอายุ มอบแว่นให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา และปลูกต้นไม้ภายในบริเวณวัดทุ่งกระพังโหม นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการครองชีพ การบริการด้านสุขภาพ อนามัย การฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลกำแพงแสนและตำบลใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว - ปัญจะ  เอี่ยมประสพชัย/ภาพ                

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น