pearleus

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดแถลงข่าวนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญของจังหวัด และส่วนราชการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ให้สื่อมวลชนได้รับทราบวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่พิณทองริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงข่าวนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญของจังหวัด/ส่วนราชการประจำจังหวัดนครปฐม และแถลงข่าวกิจกรรมปั่นจักรยานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก งานวันส้มโอมณฑลนครชัยศรีและผลไม้ดีนครปฐม ปี 2559 ตลอดจนการจัดกิจกรรมสันทนาการของหน่วยงานกระทรวงแรงงาน โดยมี ดร.วิชาญ จำปาขาว รองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม นายน้ำลึก พิชญาภรณ์ ผู้จัดการแผนกการตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา นายแพทย์นวพันธ์ วอกลาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  และแพทย์หญิงมนัสวี จรดล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าว

โดยนางสุกัญญา นาคสุข ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม และกิจกรรมต่างๆ ให้สื่อมวลชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนทุกแขนง และวิทยุชุมชน เข้าร่วมแถลงข่าว 100 คน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น