pearleus

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ 3

ดร.จรูญ  ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ 3 อบรบระหว่างวันที่ 12-23 กันยายน 2559  โดยมีนางชมมณี  เกตุมุต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงาน        ต่อท่านประธาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมทักทายและสื่อสารผู้เข้ารับการฝึกอบรมถึงแนวทางการบริหารงาน ในฐานะผู้บริหารระดับกลางของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 38 คน ร่วมให้การต้อนรับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น