pearleus

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการทหารสื่อสาร ประจำปี 2559

เมื่อ 20 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  พล.ต.มณฑล  ปราการสมุทร  รองเจ้ากรมทหารสื่อสาร  ได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการทหารสื่อสาร ประจำปี  2559 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ข้าราชการทหาร  ข้าราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการทหารสื่อสาร  ประจำปี 2559  โดยได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประดิษฐานไว้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               สำหรับ  กรมการทหารสื่อสารได้กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการทหารสื่อสาร ประจำปี 2559 เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาครบถ้วนตลอดไตรมาส ณ วัดหนองพะอง  ตำบลสวนหลวง  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  ในวันจันทร์ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์  ในการสร้างถาวรวัตถุ  และศาลาการเปรียญ  สำหรับใช้ในการทำกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น