pearleus

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”


รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสร็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเป็นการแสดงความจงรักภัคดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาค  
      เมื่อ 19 ก.ย.2559 ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 สมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสร็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเป็นการแสดงความจงรักภัคดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายเรียน หงส์คู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหญ้าแพรก นักศึกษาหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร  หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร  ชมรมชาวปักษ์ใต้จังหวัดสมุทรสาคร สโมสรไลออน  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงเรียน และ ชุมชน มาร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกนั้นเป็นต้นแสม และต้นโกงกาง จำนวน 770 ต้น และร่วมกันเก็บขยะบริเวณฟื้นที่ป่าชายเลน โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะมีการปลูกป่าแล้ว ทางชมรมชาวปักษ์ใต้จังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ร่วมกับ บริษัท พ่อเต่า TURTLE DADDY  กลุ่มสมุทรสาครไบค์วีค ได้จัดอาหารว่างให้กับผู้ที่มาร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้
          ดร.ศุภพสิษฐ์ นวลปานวรชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ 2 กล่าวว่า สำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภัคดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ให้ให้น่าอยู่ และเป็นที่อยู่อาศัยของของสัตว์ต่อไป
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น