pearleus

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

เปิดงาน 70 ปีแห่งการครองราชย์ มหาราชา ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจจังหวัด

  
เมื่อ 30 กันยายน 2559 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2559  70 ปี แห่งการครองราชย์มหาราชา โดย มีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกอบ จ.สมุทรสาคร นายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม
ดร.สุนทร วัฒนาพร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครและนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครพร้อมผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนละประชาชนเข้าร่วม โดยภายในงานได้มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครพร้อมมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีการผัดหมี่เจจี้กง 8 แจกจ่ายแก่แขกผู้มีเกียรติและประชาชนผู้มาร่วมงานอีกด้วย 

ซึ่งเทศกาลกินเจถือเป็นเทศกาลแห่งการอิ่มบุญ อิ่มใจ และอิ่มกายแล้วยังเป็นการบำเพ็ญมหาทานครั้งใหญ่อีกด้วย..สำหรับงานจะมีตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 9 ตุลาคม2559 จึงขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมไหว้เจ้า 9 ศาลและร่วมกันรับประทานอาหารเจกว่า 50 ร้านค้าที่มีการควบคุมคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัย ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น