pearleus

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมชมรมแม่ดีเด่นนครศรีฯ

คุณแม่แอบ รามจันทร์ และลูกสาวรติมา สุดวิไล
คุณแม่แอบ รามจันทร์ แม่เจ้าของรางวัลแม่สู้ชีวิตประจำภาคใต้ ปี 2547 จากการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล สมาชิกชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี 2559  เช่น การช่วยเหลือผู้พิการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แจกทุนการศึกษาแก่เด็กและคนชรา ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับการร้องขอ พร้อมการเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่ซึ่งได้แก่ สุวณีย์ โยธารักษ์ โดยคนเก่าจะหมดวาระลงในเดือนเมษายน 2560 ในการนี้รติมา สุดวิไล ลูกสาวคุณแม่แอบ ได้สมัครเป็นสมาชิกใหม่และได้รับการแนะนำตัวตัวด้วย  ณ อลงกตรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช



0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น