pearleus

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


เมื่อ 7 มีนาคม 2560 ที่บริเวณอาคารปฏิบัติธรรมจารุโก วัดพะเนียงแตก ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน เปิดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน โดยนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ และเป็นการส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งอนุรักษ์สืบทอดประเพณี การเทศน์มหาชาติ” อันเป็นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีโบราณอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป
*****************************************************

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว/ภาพนิ่ง - ปัญจะ  เอี่ยมประสบชัย/ภาพ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น