pearleus

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

การแถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนด์นครปฐม 2017


เมื่อวันที่ มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการประกวดมิสแกรนด์นครปฐม 2017 พร้อมด้วยนางจุฬาภร ศิริเวช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นางจุไร สะสมทรัพย์ นายกสมคมสตรีนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารภาคเอกชนและผู้สนับสนุน ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งกองประกวดมิสแกรนด์นครปฐมจัดกิจกรรมประกวดรอบคัดเลือก โดยมีผู้เข้าประกวด 20 คนสุดท้าย ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวรัตนาวดี มุสิกะประพันธ์ (โก้) หมายเลข 2 นางสาวเบญวรรณ พันยุโดด (เบญจี้) หมายเลข 3นางสาวกนกวรรณ สีพรหมมา (บุ๋ม) หมายเลข 4 นางสาวนุศรา รัตนมณีพงศ์กุล (กิ๊ก) หมายเลข 5 นางสาวพรสวรรค์ แป้นปราณีต (เหมย) หมายเลข 6 นางสาวอาทิติยา เบ็ญจะปัก (แคท) หมายเลข 7 นางสาวพรวิภา ตุ่มพลอย (พิม) หมายเลข 8 นางสาวภคินี ดวงพัตรา (หนุงหนิง) หมายเลข 9 นางสาวธัญญลักษณ์ สุขสมบูรณ์ (เดียร์) หมายเลข 10 นางสาวมิตรา ตรานกแก้ว (มิน) หมายเลข 11 นางสาวสุภัสสร อุบลบาน (ฝ้าย) หมายเลข 12 นางสาวภัทราพร ไล้ปรีดา (หมวย) หมายเลข 13 นางสาวพลอยพรรณราย ชื่นชม (ยู่ยี่) หมายเลข 14 นางสาวจริยา ปัญญาเฉียบ (ปาย) หมายเลข 15 นางสาวปัทมา รสชา (ปัท) หมายเลข 16 นางสาวณีระนาด หุ่นสิน (ซาย) หมายเลข 17 นางสาวนิชกุล เสนาวงษ์ (แครอท) หมายเลข 18 นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ (เมย์) หมายเลข 19นางสาวชลธิา ฉัตรศิริชัย (เอมี่) หมายเลข 20 นางสาวภัทรมน ยิ้มถนอม (มิ้น)
คุณณัฏฐภาคิน น้อยพิทักษ์ ผู้ได้รับลิขสิทธิ์การจัดประกวด มิสแกรนด์นครปฐม กล่าวว่า ในปีนี้เวทีประกวดมิสแกรนด์นครปฐมได้จัดขึ้นอย่างครั้งแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดโอกาสให้บรรดาสาวสวยจังหวัดนครปฐมที่มีความมั่นใจทั้งความรู้ความสามารถและความงาม โดยการประกวดระดับจังหวัดมีเงินรางวัลรวมสูงถึง 200,000 บาท พร้อมมงกุฎและสายสะพาย อีกทั้งยังได้สิทธิ์ เข้าร่วมประกวดเวทีระดับประเทศมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น