pearleus

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

นครปฐม อำเภอดอนตูมจัดโครงการประชารัฐ คลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวา

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่บริเวณริมคลองท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ 1 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐ คลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ โดยอำเภอดอนตูม บูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลสามง่าม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอดอนตูม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ทัศนียภาพของแหล่งน้ำ ลดการเน่าเสียของน้ำ สามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคลองท่าสาร – บางปลา เป็นคลองสายหลักต้นน้ำจากเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี ขณะนี้จำนวนผักตบชวาและวัชพืช เริ่มมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮและรถบรรทุกในการขนถ่ายผักตบชวาไปกำจัด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ชลประทานจังหวัดนครปฐม ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่อำเภอดอนตูม ร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น