pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและปฏิบัติราชการภูมิภาคเมื่อ  17 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและปฏิบัติราชการภูมิภาค ตรวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว โดยมีนายทวี นริสศิริกุล ผุ้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับ และมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังร่วมกันปล่อยแตนเบียนราคอน แมลงกำจัดศัตรูพืช เพื่อบรรเทา และป้องกันการระบาดของศัตรูมะพร้าวอีกด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น