pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรวมพลังสตรีทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10


วันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ห้องแกรนด์ไดมอน โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสตรีทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 อีกทั้งเป็นการแสดงพลังของสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงวันแห่งการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ ความเสมอภาคของสตรี
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงความยินดีกับสตรีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่น สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2559 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จำนวน 2 รายได้ ได้แก่ นางจุไร สะสมทรัพย์ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม และนางชริยา มีใจดี รองประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม อีกทั้งมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้หญิงเก่ง สตรีที่ทำงานดีเด่น และสตรีดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง เสริมพลังสร้างสรรค์การพัฒนาสตรีสู่ไทยแลนด์ 4.0 และการจำหน่ายสินค้า ของสตรีที่กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนพัฒนาสตรี โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น