pearleus

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเปิดอาคารอทิตยาทร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม


เมื่อ 26 มีนาคม 2560 เวลา 15.25 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเปิดอาคารอทิตยาทร ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ
จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล ต่อจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย อาคารอทิตยาทรทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา หลังจากนั้นทรงปลูกต้นราชาวดีสีม่วง ณ บริเวณหน้าอาคารอทิตยาทร และทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติอาคารอทิตยาทร ทอดพระเนตรนิทรรศการ นวัตกรรม และวีดิทัศน์ ภายในอาคารอทิตยาทร

สำหรับอาคารอทิตยาทร ได้ตั้งชื่อตามพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ด้วยทรงเป็นศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 อาคารแห่งนี้ใช้สำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยนานชาติ มีความสูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 67,901 ตารางเมตร อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการของหลักสูตรจิตรกรรม และศิลปกรรม หอแสดงศิลปะ รวมทั้งเป็นอาคารสำนักงานและที่จอดรถใต้ดินจำนวน 3 ชั้น นอกจากนี้ยังเป็นอาคารประหยัดพลังงานซึ่งมีบรรยากาศแบบสากลด้วยศิลปะสมัยใหม่และเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาเป็นหลัก โดยจะเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการภายในเดือนเมษา0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น