pearleus

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ประชารัฐภาคเหนือ
อภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำโดย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน พร้อมคณะทำงาน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานจากตัวแทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด โดยมี ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น