pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

เปิดร้าน ทอฝัน by พม. อย่างเป็นทางการ ณ เซ็นทรัลเวิร์ล รมว.เชิญชวนประชาชนอุดหนุนผลิตภัณฑ์-สร้างโอกาส ให้กำลังใจแก่สตร-ผู้พิการ-คนไร้ที่พึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60 เเวลา 11.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดร้าน ทอฝัน by พม. ณ บริเวณโซน Beacon ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรม
ที่น่าสนใจ อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ การจัดบูธนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์
ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 โซน Dazzle ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
รมว.พม.ระบุว่า กระทรวงฯการมีภารกิจในการคุ้มครอง ดูแล และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้รอดพ้นจากการค้ามนุษย์ ด้วยการให้บริการ   อย่างครอบคลุมทั้งปัจจัย 4  การรักษา ฟื้นฟู การศึกษา และฝึกทักษะอาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง ภายหลังกลับคืนสู่สังคม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมพลังให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจรในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การกำหนดมาตรฐานการผลิต การบริหาร จัดการและการพัฒนาด้านการตลาด การจัดจำหน่าย และการจัดสรรรายได้กลับคืนแก่ผู้ผลิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ เมื่อกลับคืนสู่สังคมให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กได้ในอนาคตต่อไป
พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า  ร้านทอฝัน By พม.โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝีมือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความคุ้มครองดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และนำมาจัดจำหน่าย ในลักษณะ “All Product, One Brand” ภายใต้ชื่อ ทอฝัน By พม.โดยมีการเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 3 ร้านหลัก ได้แก่ 1) ร้าน ณ วังสะพานขาว ที่กระทรวงฯสะพานขาว กรุงเทพฯ  2) ร้าน ทอฝัน By พม. ที่ โซน Beacon ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์  และ 3) ร้านค้าออนไลน์ ทาง Facebook “ทอฝัน By พม.พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่า การเปิดร้านทอฝัน  by พม. อย่างเป็นทางการในวันนี้ ได้ความร่วมมือสำคัญจากภาคเอกชน คือ บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้สนับสนุนพื้นที่บริเวณโซน Beacon ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์        การก่อตั้งร้านทอฝัน by พม. เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านแนวโน้มการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการสร้าง Brand และการสร้างช่องทางการจำหน่าย
ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเชิงธุรกิจ นับเป็นอีกหนึ่งในนโยบายประชารัฐที่เน้นย้ำว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามเป้าหมายหลักของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

สำหรับผลิตภัณฑ์ "ทอฝัน By พม.ที่น่าสนใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือ ผ้าปัก ผ้าขาวม้า ถ้วยเซรามิคเครื่องเป๋าสาน กระเป๋างานควิลท์ หมอนอิง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

โดยขอเชิญชวนประชาชน มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาส เกียรติ กำลังใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ทอฝัน By พม.เพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทย มุ่งสู่สังคมคุณภาพมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปพล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น