pearleus

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

นายกรัฐมนตรีมอบโอวาทวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 เน้นให้ข้าราชการปฏิรูป พัฒนา เป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลง รองรับสู่การเป็นข้าราชการ 4.02.พันตำรวจโท สมชาย ขอค้า รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรโคกขาม

3.นางสาววรารัตน์ สิทธิการ ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น