pearleus

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตรวจงานพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ

รวมศิลป์ 
อภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ตรวจงานพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงาน “หัตถศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ ๙” จัดแสดงเอกลักษณ์ชุมชนของ 50 ศิลปินโอทอปพรีเมี่ยมมีปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน ณ เชียงใหม่ ศิลาดล บาย ทัศนีย์ จ.เชียงใหม่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น