pearleus

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผู้ว่า ฯ สค. ระบุ ตรวจเยี่ยม อัยการจังหวัด เป็นเรื่องปกติในฐานะ ‘พ่อเมือง’


จากกรณี สำนักข่าวแห่งหนึ่ง ระบุได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในจังหวัดสมุทรสาคร ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ทำหนังสือถึงอัยการจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ระบุว่า ด้วย จังหวัดสมุทรสาคร กำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าฯ สมุทรสาครและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้
1. จัดทำบรรยายสรุป อำนาจหน้าที่ ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงาน นำเสนอภายใน 5 นาที โดยสรุปเป็นเอกสารจำนวน 2 หน้ากระดาษ
2. รวบรวมคำสั่งที่แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน รองประธาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ รวมถึงคำสั่งที่มีนัยในการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทสาคร และยังมีความจำเป็นต้องใช้ในปัจจุบัน
3. จัดทำประวัติหัวหน้าหน่วยงานโดยสรุป จำนวน 1 หน้ากระดาษ
ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 ชุด ภายในวันที่ 30 มี.ค. 2560 เพื่อจัดทำรูปเล่มให้ผู้บริหารต่อไป สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการฯ สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร จะประสานกับหน่วยงานโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ทำหนังสือแจ้งถึง อัยการจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาครด้วยนั้น ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ว่า ผู้ว่าฯ มีอำนาจสั่งการให้อัยการเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ กรณีจังหวัดตรัง  สำนักงานอัยการสูงสุด มีคำวินิจฉัยแล้วว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ หรือสั่งการใดๆ ต่อข้าราชการฝ่ายอัยการ
       จากกรณีดังกล่าว หนวดชี้ชัดเจาะลึก ได้พบกับนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้สอบถามประเด็นดังกล่าว  โดยทางผู้ว่า ฯ  ได้อธิบายว่า ที่มีหนังสือไปเพื่อตรวจเยี่ยมเท่านั้น ไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าว ที่เอาผู้ว่าสมุทรสาครไปโยงกับเรื่อง ผู้ว่า ฯ  ที่ตรัง  ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน และบอกว่า ตนเอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด จะเข้าไปตรวจเยี่ยมตรวจราชการในฐานะที่เพิ่งมาดำรงตำแหน่งไม่ได้หรือ   ตนเองต้องไปพบเองทุกหน่วยงานอยู่แล้ว เพราะอยากทราบอยากรู้เท่านั้นว่าอยู่และทำงานกันอย่างไร ไม่น่ามีปัญหาอะไร


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น