pearleus

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

พายุพัดถล่มตำบลเพี้ยราม


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560  เวลา เวลา 15.00 น. ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9,10  ตำบลเพี้ยราม  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ ทำให้ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 92 ครัวเรือน สนง.ปภ.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานเหล่า  กาชาดจังหวัดสุรินทร์สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ และการปกครอง  อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยนายกฤษณุ  เหลืองพิบูลกิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์  นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเพี้ยราม นายสุทัศน์  ชิดชอบ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพและสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนในเบื้องต้น  ให้แก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ  ศาลาประชาคม  บ้านพญาราม  ตำบลเพี้ยราม  อำเภอเมืองสุรินทร์ในการนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัด  สุรินทร์  ได้มอบหมายให้นางสาวดวงพร  บุญครบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการมอบครั้งนี้
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น