pearleus

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายอำเภอศีขรภูมิ ร้อยตำรวจเอกนครินทร์  เกตุสิริ ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานหาร ชป.รส.อ.ศีขรภูมิ, ทีมช่างฝ่ายปกครอง อ.ศีขรภูมิ และราษฎรในชุมชน บ้านตะเคียน ม.๘ ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ที่ช่วยกันก่อสร้างบ้าน ของนางเอ็ง  สุขเสมอ อายุ ๗๑ ปี บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ ๘ บ้านตะเคียน ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ที่ได้ประสพวาตภัย เมื่อ ๒๔ ก.พ. ๖๐ ซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพัง ลูกหลานไปประกอบอาชีพต่างจังหวัดกันหมด ทางอำเภอศีขรภูมิได้จัดงบช่วยเหลืองบประมาณในการก่อสร้าง มาจากมูลนิธิหลวงไชยสุริยงค์ อ.ศีขรภูมิ,อบต.ตรมไพร  เจ้าของบ้านและชาวบ้านส่วนหนึ่งร่วมด้วยช่วยกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น