pearleus

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

เมื่อ 6 ก.ค. 59  พ.อ.กิตติ  สมสนั่น ผบ.ส.๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน พร้อมด้วย ผบ.หน่วย ในพื้นที่ ร่วมกันต้อนรับ พล.ท.ชาติชาย  ขันสุวรรณ ผอ.สง.ทท.ทบ.ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบในหน่วยทหาร ในการต่อยอดนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทหารนั้นๆ ตามนโยบายรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา ที่จะให้หน่วยทหารเป็นผู้นำความรู้สู่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น