pearleus

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กระทรวงมหาดไทยเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ไปออกเสียงประชามติช่วงโค้งสุดท้าย หวังให้มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเกินกว่าครึ่ง

เมื่อ 22ก.ค.59  ที่กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับหนังสือจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอความร่วมมือให้กระทรวงมหาดไทยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ให้มากที่สุด 
    ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียง โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. แจ้งให้อำเภอแจ้งไปยังวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน (ครู ค.) ออกไปประชุมประชาคมในหมู่บ้านทั้ง 74,588 หมู่บ้าน โดยให้ครู ค. ของแต่ละหมู่บ้านอ่านและชี้แจงทำความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนรับฟังอีกครั้งหนึ่ง เริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคมถึง 5 สิงหาคม 2559 ซึ่งจะเป็นการปูพรมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับทุกหมู่บ้าน/ชุมชน อีกรอบหนึ่ง โดยกระทรวงมหาดไทยหวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และออกมาใช้สิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการจัดกิจกรรมเชิญชวนรณรงค์ ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันทุกจังหวัด เพื่อเป็นกระแสในการสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ โดยความเพรียงกัน โดยในบางจังหวัดอาจมีการแสดงดนตรี การเดินพาเหรด หรือการจัดกิจกรรมเชิญชวนทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนมีความสนใจ และตื่นตัวต่อการออกไปใช้สิทธิในครั้งนี้ 
 3. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้เครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยีในพื้นที่ทุกช่องทาง รวมทั้งสื่อโซเซียลมีเดีย วิทยุท้องถิ่น สถานีโทรทัศน์ประจำภูมิภาค และให้ขอความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีการให้บริการเคเบิ้ลทีวีในชุมชน/หมู่บ้าน ได้เพิ่มข้อความอักษรวิ่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ โดยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่มีการออกอากาศของทีวีเคเบิลด้วย 
     ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์การฉีกทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติที่ติดไว้บริเวณหน่วยออกเสียงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งภายหลังตรวจพบว่าเป็นการกระทำของเยาวชน ขอยืนยันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรไม่ได้สั่งการให้ดำเนินคดีกับเยาวชน ที่กระทำผิดแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องมีการประสานพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสรุปสำนวนสั่งไม่ฟ้อง กับเยาวชนคนดังกล่าว เนื่องจากเป็นเด็กและไม่ได้มีเจตนาในการกระทำผิด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจะทำให้เด็กมีเหตุมัวหมองหรือมีมลทิน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อาจถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก จึงขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีการสั่งการที่จะเอาผิดกับเด็กคนดังกล่าวแต่อย่างใดและเราเคารพสิทธิของเด็กและเยาวชนด้วยเช่นกัน 

 อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยยังได้รับรายงานจากอีก 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สตูล และจังหวัดขอนแก่น ว่ามีผู้ที่เข้าไปทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน ดังนั้น จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลและแก้ปัญหาไม่ให้มีผู้ทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่จะเข้าไปก่อเหตุความวุ่นวาย หรือขัดขวางการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่จัดให้มีการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น