pearleus

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กรมสบส.บุกรวบตัว “หมอฟันเถื่อน”

กรมสบส.บุกรวบตัว หมอฟันเถื่อน”  ที่คลินิกฟันชื่อดัง ย่านบางเขน  ยังเป็นเพียงนักศึกษา รับงานที่คลินิกทันตกรรมหลายแห่ง    พร้อมสั่งปิดคลินิก  30 วัน 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำทีมเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปคบ. บุกจับ หมอฟันเถื่อนในคลินิกทันตกรรม ชื่อดังที่ย่านบางเขน   กทม. ขณะกำลังเรียนทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเอกชน  8 ปี  ยังไม่จบ  แต่แสดงตัวเป็นทันตแพทย์ขูดหินปูน  ในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ และ มีพฤติกรรมตระเวนจัดฟัน  ขุดหินปูน  ถอนฟันอีกหลายคลินิก     ดำเนินคดีทั้งผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต   และทันตแพทย์จริงที่เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลในข้อหาปล่อยผู้อื่นที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มาดำเนินการ  พร้อมทั้งสั่งปิดคลินิกเป็นเวลา 30 วัน  ระบุขณะนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานพยาบาล หมอ ทันตแพทย์จริงที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทันตแพทยสภา และแพทยสภา
เมื่อ 9 กรกฎาคม 2559  นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล  ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   นำทีมเจ้าหน้าที่กฎหมายและพ.ต.ท.อภิชัย ไลออน  รองผู้กำกับการกอง 4 กองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค    บุกรวบตัวหมอฟันเถื่อนที่คลินิกทันตกรรม เด็นตัลวันคลินิก ตั้งอยู่เลขที่ 76/52  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม.  หลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนผู้เข้าไปใช้บริการว่าคลินิกแห่งนี้ มีการใช้บุคลากรที่ไม่ใช่ทันตแพทย์และไม่มีใบประกอบประกอบวิชาชีพทันตกรรมมาให้บริการ
                นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองกล่าวว่า จากการสอบสวนพบว่า คลินิกทันตกรรมเดนทัลวันคิลินิก   มีทันตแพทย์หญิงกฤษณีย์ พรธิติเนศ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล  เปิดให้บริการตั้งแต่พ.ศ.  2546   เป็นต้นมา   คลินิกแห่งนี้มีการขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และดำเนินการสถานพยาบาลถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 แต่นำทันตแพทย์เถื่อน ซึ่งเป็นนักศึกษาทันตแพทย์  คณะทันตแพทย์  ปีที่ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งย่านรังสิต  อายุ  27  ปี มาให้บริการทำฟันที่คลินิกแห่งนี้ในวันเสาร์ อาทิตย์   และยังออกใบรับรองแพทย์ให้ประชาชนในนามของทันตแพทย์หญิงกฤษณีย์ พรธิติเนศ ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์จะไปเรียนที่คณะทันตแพทย์  จากการสอบประวัติจากคณบดียังพบว่ารายนี้มีพฤติกรรมไปรับงานที่คลินิกทันตกรรมอื่นๆ เช่นทำฟัน จัดฟัน ขูดหินปูน อยู่ประจำ
                ทั้งนี้ได้แจ้งข้อหาบุคคลทั้ง ประกอบด้วย  1. ตัวนักศึกษาทันตแพทย์ ในข้อหาประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยไม่ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. 2537   มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ดำเนินคดีทันตแพทย์หญิงกฤษณีย์ พรธิติเนศ ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ในข้อหาปล่อยผู้อื่นที่ไม่ใช่ทันตแพทย์มาดำเนินการแทน ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541   มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรมสบส.ได้สั่งปิดคลินิกแห่งนี้เป็นเวลา30 วันด้วย
                     นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองฯ กล่าวต่อว่า ในการเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล หรือคลินิกทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ทำฟัน   ประชาชนสามารถตรวจสอบผู้ให้การรักษา ว่าเป็นแพทย์หรือทันตแพทย์จริงหรือไม่  จากเว็บไซต์ของแพทยสภา  และทันตแพทยสภา  โดยพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ของแพทย์ ทันตแพทย์ที่ให้บริการ   ก็จะรู้ทันที หากไม่มีชื่อปรากฏแสดงว่าเป็นหมอเถื่อน ส่วนสถานพยาบาล และคลินิกก็สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (http://hss.moph.go.th) โดยพิมพ์ชื่อสถานพยาบาลเป็นภาษาไทย สะกดให้ถูกต้อง  ก็จะทราบทันที ซึ่งในเว็บไซต์จะบอกจำนวนสาขา สถานที่ตั้งอย่างชัดเจน 
ด้านนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรม สบส. ขอเน้นย้ำให้แพทย์ ทันตแพทย์ และสถานพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายสถานพยาบาล พ.ศ.2541 สถานที่ แพทย์หรือทันตแพทย์  เครื่องมือ และเวชภัณฑ์ต้องได้มาตรฐาน ปลอดภัย หากผู้ใดฝ่าฝืน กรม สบส. จะดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยประชาชนสามารถสังเกตสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานได้จากหลักฐาน 5 ประการ ดังนี้  1.มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาต 13 หลักติดอยู่ที่หน้าสถานพยาบาล 2.มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาลที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข 3.มีป้ายชื่อ สกุล รูปถ่ายของแพทย์ ทันตแพทย์ ที่ตรวจรักษา พร้อมกับใบอนุญาตการประกอบโรคศิลปะของแพทย์รายนั้นติดหน้าห้องตรวจ โดยรูปต้องตรงกับตัวจริงที่ให้บริการขณะนั้น 4.มีหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีปัจจุบัน  และ5.แสดงอัตราค่ารักษา สอบถามราคาได้ หากมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กล่าวมาแสดงว่าไม่ได้มาตรฐานและขอให้แจ้งที่เฟชบุ๊คมือปราบสถานพยาบาลเถื่อนเฟซบุ๊คสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ หรือโทรสายด่วน 02-193-7999 กรม สบส. จะดำเนินการทางกฎหมายทันที
ปัจจุบัน กรมสบส.ขึ้นทะเบียนคลินิกทันตกรรมทั่วประเทศจำนวน 4,276 แห่ง  อยู่ในกทม. 1468 แห่ง ต่างจังหวัด 2808 แห่ง  มี 3 ประเภท ได้แก่คลินิทันตกรรมทั่วไป  4171 แห่ง คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 73 แห่ง และคลินิกทันตกรรมชั้นสอง 32 แห่ง   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น