pearleus

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จังหวัดสมุทรสงครามประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ ครั้งที่ 2/2559

เมื่อ 14 ก.ค. 59 ที่ห้องรับรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ  สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2559 ตามที่จังหวัดสมุทรสงครามได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ประจำปี 2559 เพื่อต้อนรับเทศกาลสารทจีน โดยมี (ส่วนต่างๆที่เข้าร่วมประชุม) เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในงานจะมีการจำหน่ายส้มโอจากชาวสวนโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม พร้อมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้าอย่างหลากหลายซึ่งกำหนดจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ขึ้นในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคที่ชื่นชอบส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม มาเลือกซื้อส้มโอได้ในงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 5 – 7สิงหาคม 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0-3471-5538 โทรสาร 0-3471-1495 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น