pearleus

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่พบปะ วิทยุชุมชนและอป.มช. เร่งประชาสัมพันธ์การลงมติร่างรัฐธรรมนูญ

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่พบกับวิทยุชุมชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)  ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  คนรักถิ่น 88.25 MHz และอำเภอโพนทอง คนบ้านแวง 91.75 MHz, คลื่นไทบ้าน MHz  เพื่อช่วยเร่งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนมาลงมติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม นี้
    เมื่อ 15ก.ค.59 นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่พบปะวิทยุชุมชน และอป.มช. เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยม ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ไปออกเสียงลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม นี้เวลา 8.00 – 16.00 น. พร้อมกับนำเอกสารหนังสือร่างรัฐธรรมนูญ และจดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชนฉบับที่ 29 ซึ่งมีสาระสำคัญกับการออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญด้วย 
นายดำเนิน  พรมไชยา เจ้าของสถานีวิทยุชุมชนคลื่น 93.75  MHz ซึ่งเป็นคลื่นที่ได้รับความนิยมมากอีกคลื่นหนึ่งในเขตอำเภอโพนทอง กล่าวว่า เรามีเครือข่าย อป.มช. และนักจัดรายการประมาณ 20 คน ยินดีให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ได้เปิดเพลง สปอต ให้นักจัดรายการทุกคน พูดทุกครั้งที่มาจัดรายการ เป็นการกระตุ้นเตือนบ่อยๆ เชื่อว่าใน พื้นที่อำเภอโพนทองจะมาใช้สิทธิ์  80 เปอร์เซ็นต์ ตามเป้าหมายทาง กกต. ตั้งไว้ และยังกล่าวอีกว่า ตามที่ คสช. ได้ออกคำสั่งให้ กสทช. สามารถปิดสถานีวิทยุและทีวี ได้นั้นตัวเองคิดว่าเป็นผลดี ในการประชาสัมพันธ์ การลงประชามติ ไม่รู้สึกหนักใจอะไร เพราะเราประชาสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือน ไม่ชักนำ อยู่แล้ว

///// ส.ปชส.ร้อยเอ็ด 0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น