pearleus

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ชุดบูรณาการ"ค้ามนุษย์" ตรวจบริษัท เอ็น วัน ฟูดส์ เกาะสมุทร

เมื่อ 11 ก.ค.59 เวลา 14.00 น.คณะทำงานปราบปราม การค้ามนุษย์ ภาคประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร ตามคำสั่ง จ.สค. ที่ ๑๕๒๖/๕๙ ลง ๓๑ พ.ค.๕๙ ประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ ปีกขาว เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นายกิตติศักดิ์ จีนไทย เจ้าหน้าที่ปกครองปฎิบัติงาน พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย บก.อส.จ.สค.ร่วมด้วย นายพิษณุ สุรชีวาวัฒน์ นายณรงค์ แดง นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ จัดหางานจังหวัด นายปราโมทย์ วนิชาชีวะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส นายจีระศักดิ์ อำแดงพิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายศักดา จันดี นายนพพร กิจรัตนา นักวิชาการชำนาญการแรงงานจังหวัด น.ส.กนกอร เกตุอู่ทอง น.ส.จันทนี อินบางยาง น.ส.กฤศชนัฎชิตา ชนะพัฎธาศานันท์ นักวิชาการประกันสังคม พร้อมด้วย พ.ต.อ.เดชรพี คงดี ผกก.ตม. ว่าที่พ.ต.ท.ฉลอง บุญร่วม สว.ตม. ด.ต.ปราโมทย์ แจ่มนุราช ด.ต.วัชรินทร์ เพ็งกลาง ผบ.หมู่ตม.สมุทรสาคร พ.ต.อ.สุระพรรณ นาทวรทัต ผกก. พ.ต.ท.สถิตย์ คงเนียม รองผกก.ป. พ.ต.ท.พงษ์ศิริ เก่งนอก รองผกก.สส. พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ อ่อนละออ สวป. พ.ต.ต.สุรศักดิ สิทธิโชคธรรม สว.สส. ร.ต.อ.วีรยุทธ อ่วมประเสริฐ ร.ต.อ.โสภาส ถนนทิพย์ รอง.สวป.ปคม.ร.ต.ท.ณัฎฐพล เจริญบุญญาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนคลองครุและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสาคร
               ร่วมสนธิกำลังเข้าตรวจสอบภายใน บริษัท เอ็น วัน ฟูดส์ จำกัด เลขที่ 55/83 ถ.เกาะสมุทร หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร มีนายชายชาญ พูลสวัสดิ์ อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 4 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับเป็นเจ้าของสถานประกอบการ แปรรูปสัตว์น้ำ มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ในการทำงานพบว่ามีการรับบุคคลต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่อนุญาตให้ทำงานกับตน ( ผิดนายจ้าง) จำนวน 2 คน จึงได้จับกุมตัวและแจ้งข้อหาแก่ นายชายชาญ พูลสวัสดิ์ ว่ารับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแต่ไม่อนุญาตให้ทำงานกับตน ส่วนแรงงานต่างด้าวอีก 2 คน คือ นายทุย อายุ 27 ปีและ น.ส.เอเอซาน อายุ 26 ปี ในข้อหา ไม่ทำงานตามประเภทและลักษณะงานและผิดเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต นำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร ดำเนินคดีตามกฎหมาย

เงาพญาราหู รายงาน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น