pearleus

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

รักษาการณ์ผู้ว่าสั่งตรวจจับพวกเย้ย กฎหมาย

เมื่อ เวลา 18.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ได้รับร้องเรียนมาว่า  เรื่องมีร้านปาโป่งมาทำการเปิดที่ตลาดนัดปั๊มเอสโซ่ท่าจีนทั้งยังปิดถนนทางสัญจรของประชาชนถึงแม้นถนนตรงดังกล่าวจะเป็นของเอกชนแต่ก็ยังสามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้ แต่เมื่อมีการเปิดตลาดนัดเซ็นเตอร์แถมมีการเปิดเล่นปาโป่งทำให้มีการปิดถนนสัญจรผ่านไปมาจึงอยากให้ทางจังหวัดสมุทรสาครช่วยลงมาตรวจสอบด้วย...หลังได้รับเรื่องร้องเรียนมา ... ภายใต้การอำนวยการของ นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวิจักข์ณ์  ชินโคตรพงศ์  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และคณะทำงานฯ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร  ที่ 1522/2559  ลงวันที่  31 พฤษภาคม  2559 ประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์  ปึกขาว  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นายธรรมนูญ นิลสลับ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ นายกิตติศักดิ์  จีนไทย  เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงานและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ร่วมกันออกสำรวจตรวจสอบสถานที่ ที่มีผู้ร้องมาและพบ...จึงได้ทำการจับกุมผู้ต้องหา  ดังนี้
1.  นายกำธร  วงศ์ชุมพันธ์  อยู่บ้านเลขที่ 91/23 ม. 1  ต.บางกร่าง อ.เมือง นนทบุรี  จ.นนทบุรี ผู้ถูกจับกุมที่  1
2.  นายปรมัตถ์  แม่นหมาย อยู่บ้านเลขที่ 34 ม. 11 ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ผู้ถูกจับกุมที่ 2
3.  นายสุพจน์  เปี่ยมศิริ อยู่บ้านเลขที่  37ม. 6 ต.ในคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ ผู้ถูกจับกุมที่ 3
4.  นายนเรศ จันทร์อ่อน อยู่บ้านเลขที่  22 ม.8  ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ  จ.หนองคาย ผู้ถูกจับกุม ที่ 4
5.  นางสาวมาริสา  ทองพวง อยู่บ้านเลขที่  142 ม.2 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จังหวัดข่อนแก่น ผู้ถูกจับกุมที่ 5
6.  นางปทุมพร  แสงทอง อยู่บ้านเลขที่ 4/2-1 ม.9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ผู้ถูกจับกุมที่ 6
7.  นางสาวอัจฉราพรรณ ทองขาว อยู่บ้านเลขที่  242 ม. 8 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ผู้ถูกจับกุมที่ 7
8.  นางสาวแก่นแก้ว หลวงแสน อยู่บ้านเลขที่ 123 ม. 3 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ถูกจับกุมที่  8
9.  นายประเสริฐ  กุดเปรม  อยู่บ้านเลขที่ 63 ม.1 ต.บ้านโนน อ.กิ่งชำสูง จ.ขอนแก่น ผู้ถูกจับกุมที่ 9

ผู้ถูกจับจับที่ 1-9  โดยความผิดฐานจัดให้มีการเล่นพนัน(ปาโป่ง) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต  และผู้ถูกจับกุมที่ 8 และ 9 ความผิดฐานนำสุราออกแสดงเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้นำตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางทั้งหมด  ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวน สอบสวนขยายผล  

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น